Skola i skolan huvudregel i höst

Planera för att ta emot eleverna på plats när sommarlovet är över.

Det är regeringens tydliga besked till skolorna.

– Närundervisning ska som huvudregel bedrivas i alla skolor från höstterminens start, säger utbildningsminister Anna Ekström (S).

Telegram från TT / Omni
15 June 2021, 12.43

Planera för att ta emot eleverna på plats när sommarlovet är över.

Det är regeringens tydliga besked till skolorna.

– Närundervisning ska som huvudregel bedrivas i alla skolor från höstterminens start, säger utbildningsminister Anna Ekström (S).

Undervisning i skolans lokaler blir alltså det nya normala i grund- och gymnasieskolan. Men Anna Ekström slänger också in en brasklapp:

– Behovet att använda distansundervisning bedöms vara litet under hösten, men det måste finnas beredskap i skolan att kunna gå över till distansundervisning om det blir nödvändigt.

Enligt Britta Björkholm, avdelningschef vid Folkhälsomyndigheten, är bedömningen att smittspridningen i slutet av sommaren och början av hösten kommer att vara mycket låg.

– Det blir inte aktuellt med distansundervisning i förebyggande syfte, säger hon.

Förordning ses över

Beskedet ges nu eftersom att skolorna ska kunna planera för verksamheten i höst. Skolorna uppmanas att planera aktiviteter i början av hösten klokt och att undvika stora folksamlingar.

Den förordning som möjliggör fjärr- eller distansundervisning om smittskyddsläget kräver det, som gäller till och med den 31 juli 2022, ska även ses över.

– Vi kommer att presentera nya förordningsregler i god tid före terminsstart, säger Anna Ekström.

De nya reglerna innebär bland annat att distansundervisning inte ska användas för att förebygga risk för smittspridning, utan först vid verklig smittspridning.

Kunskapstapp

Distansundervisning för de äldre eleverna, därtill mycket sjukfrånvaro bland både lärare och elever, befaras ha skapat ett kunskapstapp av okänt format. Vissa har drabbats mer än andra:

– Elever med behov av särskilt stöd har drabbats hårt. Elever som är fattiga och har skollunchen som sin viktigaste måltid har drabbats hårt. Elever som har svårt att hitta en plats hemma att sitta och plugga vid har drabbats hårt. Men också elever som annars inte har särskilda problem i skolan har drabbats av att det är svårt att hålla motivationen uppe med distansundervisning, säger Anna Ekström.

Hur stort kunskapstappet är går ännu inte att säga. En första indikation kommer när betygsstatistiken publiceras. Men klart är att skolorna måste jobba långsiktigt för att hämta igen det som förlorats, enligt Anna Ekström. Ett förlängt sommarlov är definitivt inte aktuellt.

– Tvärtom har vi ju avsatt medel för att man ska kunna ha lovskola under sommarlovet, för att ta igen det man tappat under vårterminen.

– Jag tycker att vi alla har ett ansvar att se till att skolan får de resurser den behöver för att täppa igen de kunskapsluckor som har uppstått, säger Anna Ekström.

Detta gäller när sommarlovet är över

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning kommer smittspridningen att ha sjunkit till nivå 1 (den lägsta) när läsåret börjar.

Därför bedöms det som möjligt att återgå till undervisning på plats i alla skolformer för barn och ungdomar. Beredskap måste dock finnas för att hantera eventuella lokala utbrott.

Skolorna behöver fortsatt arbeta förebyggande mot smittspridning och bör till exempel undvika stora samlingar vid skolstarten. Alla ska, precis som tidigare, stanna hemma och testa sig vid minsta symptom.

Smittspårning inklusive breddad testning (till exempel att en hel klass uppmanas att testa sig i samband med konstaterade fall i klassen) kommer även fortsatt behöva bedrivas.

Källa: Folkhälsomyndigheten