Detta är en artikel från TT.

SKR: Krävs mer för att nå hög vaccintäckning

Telegram från TT / Omni
27 August 2021, 03.50

Regionerna har nått de delmål som satts upp i arbetet med att vaccinera Sveriges befolkning mot covid-19. Men hösten innebär fortsatt stora utmaningar.

– Det kommer att krävas mer, säger Emma Spak på Sveriges Kommuner och Regioner.

Alla 21 regioner har vaccinerat över 70 procent av sina invånare mellan 18 och 64 år med minst en dos. Det är ett av delmålen i vaccinarbetet mot covid-19 som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och regeringen kommit överens om.

– Man har kunnat jobba väldigt brett men nu måste man spetsa till det, säger Emma Spak, sektionschef för hälso- och sjukvård på SKR och tillägger:

– Man gör nu regionala analyser och ser var man har sina luckor. I vilka områden är täckningsgraden lägre och inom vilka grupper? Detta för att man ska kunna skräddarsy hur man jobbar för att komma ännu högre upp i täckningsgrad.

”Kommer krävas mer”

Enligt SKR behövs riktade satsningar, vilket bland annat kan handla om drop in-mottagningar eller mobila vaccinationsplatser för att på så sätt komma ännu närmare de personer som fortfarande inte har vaccinerat sig. Det arbetet pågår i regionerna.

– Arbetet kommer att kräva insatser eftersom det kanske handlar personer som varit tveksamma till vaccination eller som har svårt att boka vaccination. Det kommer att krävas mer för att komma ännu högre i täckningsgrad.

När nu vaccinationerna inte sker i lika stor omfattning som tidigare flaggar regionerna för att det finns risk att vaccin kan komma att slängas.

– Det behövs mindre förpackningar som är lättare att använda. Lådorna som vaccinet kommer i är väldigt stora med väldigt många doser i varje förpackning. Man får inte bryta förpackningar och fördela om hur som helst, säger Emma Spak.

Fortsatta utmaningar

Att nå ut till dem som ännu inte vaccinerat sig är det viktigaste arbetet för att kunna besegra den här pandemin, anser Emma Spak. Och även om en stor del av den vuxna befolkningen i Sverige har fått åtminstone en dos vaccin mot covid-19 finns det fortsatt stora utmaningar att tampas med den närmaste tiden och vidare i höst.

– Nu vaccinerar man ungdomar samtidigt som det kommit nya direktiv om en extra dos för personer med försämrat immunförsvar. Man ska även få in dem som ännu inte vaccinerat sig men också grupper som är mindre benägna eller villiga att vaccinera sig. Att väga vad man jobbar med just nu är en utmaning, säger hon.

Planering och framhållning är två viktiga pelare för att vaccinationerna i Sverige ska kunna fortsätta på ett smidigt sätt, enligt SKR.

– Där är det viktigt att man från Folkhälsomyndigheten är tydlig med vad regionerna ska prioritera, säger Emma Spak och fortsätter:

– Det är även viktigt med framhållning i den mån det går. Vad ligger runt hörnet? Vad är nästa sak? Vilka andra grupper behöver en extra dos? Det har varit en utmaning för regionerna hela tiden. Och det är ett arbete där framförhållningen inte har kunnat vara så god och det har man förståelse för. Men det är ändå en utmaning, säger hon.

Så många har vaccinerat sig i Sverige

Enligt siffror från den 26 augusti har 6 661 982 personer fått minst en dos vaccin mot covid-19, baserat på vad regionerna har rapporterat in till det nationella vaccinationsregistret.

Det motsvarar 81,3 procent av den vuxna befolkningen (18 år och äldre).

Av dessa har 5 435 697 fått två doser, motsvarande 66,4 procent av den vuxna befolkningen (18 år och äldre).

Bland ungdomar födda 2003–2005 har 172 254 fått minst en dos, vilket motsvarar 49 procent av den åldersgruppen. 11 772 har fått två doser, motsvarande 3,3 procent.

Källa: Folkhälsomyndigheten