Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Små företag växer mindre i glesbygd

Tillväxten bland svenska småföretag sker främst i och nära storstäderna. Företag i landsbygdskommuner halkar efter. Det visar en rapport från organisationen Företagarna.

Telegram från TT / Omni
14 dec 2019, 10.31

– Det är bland små företag som tillväxten sker i Sverige. Men ju längre man kommer från storstäderna, desto mindre är tillväxten, säger René Bongard, statistiker på Företagarna.

Företagarna använder en skala där 100 betyder att alla företag ökar sin omsättning med mer än 4 procent per år och där minus 100 betyder att alla företag minskar sin omsättning lika mycket.

Enligt rapporten hamnar storstäder och deras kranskommuner på 24. Större städer med kringliggande kommuner hamnar på 22. Småstäder och landsbygd hamnar på 20.

– Det här är inte nytt och vi ser ingen kris. Men på lång sikt är det allvarligt att landsbygden släpar efter. År efter år blir utvecklingen sämre när det gäller jobb och skatteintäkter på landet än i städerna, säger René Bongard.

Företagarnas studie bygger på analyser av årsbokslut från 235 000 företag under perioden 2010–2018.

Enligt Företagarna är det bara 0,6 procent av företagen i Sverige som har fler än 50 anställda. I analysen har små företag samma vikt som stora företag.