Foto: Janerik Henriksson/TT

Smittan på väg nedåt - men kan blossa upp

Antalet anmälda fall av covid-19 minskar i Sverige. Men än det för tidigt att slappna av och en ny uppgång kan komma, varnar Folkhälsomyndigheten.

Telegram från TT / Omni
21 jan. 2021, 14.02

Ytterligare 124 dödsfall med bekräftad covid-19 har rapporterats i Sverige, enligt Folkhälsomyndigheten. Totalt har 10 921 smittade avlidit i landet.

Sammanlagt har 542 952 personer i Sverige bekräftats smittade med coronaviruset.

Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, säger under torsdagens presskonferens att antalet anmälda fall minskar i Sverige.

– Vi har ett lägre antal fall anmälda vecka två jämfört med vecka ett. Vi har en minskning på nationell nivå.

– Det här ska dock ses mot bakgrund av den utveckling många andra länder i Europa haft – där man först sett en nedgång och därefter en ny uppgång, säger Karin Tegmark Wisell.

Alla åldrar

Nedgången i smitta i Sverige finns i alla åldersgrupper och är som kraftigast i de åldersgrupper som låg högst för några veckor sedan – 20--29-åringarna och 40-49-åringarna, enligt Folkhälsomyndigheten.

På äldreboendena är det fortfarande hög spridning, men även där ses en liten nedgång, enligt Socialstyrelsen.

Förra veckan konstaterades 571 personer på äldreboenden smittade, vilket kan jämföras med 943 under vecka 50.

– När smittan går ner i samhället påverkar det också spridningen på boendena, säger Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd på Socialstyrelsen.

Håll fokus

Trots att smittan ser ut att minska något måste svenskarna hålla i, betonar Folkhälsomyndigheten.

– Vi måste alla hjälpas åt för att hålla nere antalet fall och ha en så liten smittspridning som möjligt, säger Tegmark Wisell.

Det finns en stor risk nu om personer återgår till arbetsplatser och släpper fokus kring rekommendationerna att vi får en ny uppgång, säger hon, och hänvisar till hur influensaperioden brukar se ut, där toppen vanligen nås i februari-mars.

Blossat upp

Under presskonferensen ställdes en fråga om hur stor risken är att Sverige får en utveckling där smittan återigen ökar, och hur sjukvården i så fall skulle klara det.

– Det är en stor risk. Det finns en trötthet i att förhålla sig till rekommendationer och baserat på det vi ser i Europa, att vi fortfarande har ett stort antal fall i landet, och att det tidigare gått snabbt när det blossat upp ser vi en stor risk att det kan vända, säger Tegmark Wisell.

Hon framhåller också att nya virusvarianter med befarat högre smittsamhet ger anledning till ytterligare oro.

Hög nivå

Även antalet iva-vårdade minskar.

– Vi hade ett stort antal nya iva-vårdade under vecka 53, men efter nyår har det minskat, säger Tegmark Wisell.

Dödsfallen ligger fortfarande på en hög nivå med strax över 600 avlidna per vecka.

För EU som helhet rapporteras ett något minskat antal fall under vecka 2 jämfört med årets första vecka. Det skiljer sig dock en hel del mellan olika länder. Samma tendens till en eventuell utplaning syns globalt, dock ökar fortfarande antalet dödsfall.

Inrapporterade dödsfall

De nytillkomna dödsfallen i myndighetens statistik har i de flesta fall inträffat flera dagar tidigare, och de dödsfall som inträffat i närtid finns inte med på grund av eftersläpning i rapporteringen. Detta innebär att den dagliga uppdateringen visar inrapporterade dödstal, inte dödstalet för just den dagen.