Detta är en artikel från TT.

Socialchefer: Allt svårare rekrytera personal

Telegram från TT / Omni
18 September 2023, 04.56

Det fortsätter vara svårt att få människor att vilja jobba inom socialtjänsten, visar en ny undersökning från fackförbundet Vision.

Nära var femte socialchef uppger att man ofta tvingas anställa personal utan rätt kompetens.

77 procent av socialcheferna i landets kommuner svarar i undersökningen att man har svårt med sin personalförsörjning. I förra årets mätning var den andelen 63 procent. Drygt 90 procent tror dessutom att det kommer att bli ännu svårare de närmaste tre åren.

Dessutom uppger 18 procent av cheferna att deras kommun ofta måste anställa personer som inte har den kompetens som krävs.

”Otillräcklig kompetens kan få allvarliga konsekvenser för människor som är i behov av hjälp från socialtjänsten”, skriver Vision i sin rapport.

Fler än hälften, omkring 53 procent, säger även att man, på grund av för lite resurser, har mycket eller ganska svårt att ge den hjälp och det stöd som en individ har behov av.

49 procent av de svarande cheferna säger vidare att äldreomsorgen drabbats särskilt hårt i det tuffa ekonomiska läge som råder. Även stödet till barn och unga har påverkats mycket av den ekonomiska situationen:

”Det framkommer en tydlig bild av att det förebyggande arbetet riskerar att bortprioriteras och få försämrad kvalitet, vilket kan leda till att medborgare i behov av stöd och hjälp inte får den hjälp de har behov av”, står det i rapporten.

Socialchefer från 158 kommuner besvarade undersökningen.