Detta är en artikel från TT.

Sorkfeber ökar – och risk för större utbrott

Telegram från TT / Omni
27 December 2021, 19.22, uppdaterad 27 December 2021, 20.17

Antalet fall av sorkfeber har ökat, främst i Västerbotten men även andra regioner har drabbats. Folkhälsomyndigheten ser likheter med det stora utbrottet för 15 år sedan.

– Vi ser helt klart fler fall, säger infektionsläkaren Clas Ahlm till TT.

Än så länge är fallen inte så väldigt många, men Marika Hjertqvist, biolog och epidemiolog på Folkhälsomyndigheten (FHM), tror att det kan öka på grund av mängden skogssork som finns ute i markerna.

– Utbrottet 2006/2007 började med en ganska blygsam ökning före jul, som blev betydligt större efter nyår.

I december 2006 var antalet fall i Sverige totalt 70. Hittills har 67 fall av sorkfeber anmälts denna månad, men det kan vara en eftersläpning på två till tre veckor i rapporteringen.

Av dem har 38 fall anmälts i Västerbotten. Västernorrland har tio fall, Norrbotten åtta, Jämtland fyra och Dalarna tre fall. Det finns även fyra fall i andra län.

I januari 2007 rapporterades det in 535 fall och därefter drygt 300 i februari, innan det sedan började gå ner.

– Det är svårt att säga något nu om hur det utvecklas, men det var ett väldigt stort utbrott då och det ser rätt liknande ut i år, så risken finns.

Vädret avgör

Hur läget utvecklar sig beror på hur vädret blir – om snön smälter och det blir mycket is ökar risken.

– Om skogssorkarna inte kan få skydd under ett fint snötäcke söker de sig i större utsträckning inomhus och då exponeras människor mer.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) varnade i november FHM om ett kommande utbrott eftersom populationen av skogssorkar var väldigt hög i Västerbotten.

– Det är bra med tidiga varningar innan man ser sjukdomen hos människor. Då kan man vara redo i vården och man kan också skydda sig, säger Marika Hjertqvist.

Folkhälsomyndigheten informerade då de fyra nordligaste regionerna – Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.

– Det är klart att om det är ansträngt inom vården så blir det en extra börda om det blir mycket sorkfeber, säger hon.

Är bekymmersamt

Clas Ahlm, infektionsläkare och professor inom infektionssjukdomar vid Umeå universitet, ser ett ökande antal fall, även om läget inte ser ut som i december 2006.

– Då hade vi innan jul och mellandagarna fyra till fem inlagda samtidigt. Nu har vi haft någon inlagd nyligen och har ett misstänkt fall inneliggande.

Det är bekymmersamt med tre infektioner samtidigt om det skulle bli en stor ökning av sorkfeber, eftersom en del kan bli ordentligt sjuka, fortsätter han.

– 30 procent av de som får diagnosen blir inlagda på sjukhus för vård.

Liknande symtom

Influensa, sorkfeber och covid-19 kan också vara svåra att hålla isär, även om det är lite skillnad i symtomen.

– Sorkfeber ger inte lika ofta luftvägsproblem som vid influensa och covid-19, vilka är svårare att hålla isär symtommässigt, säger han.

– Sorkfeber tillhör också den gruppen av virus som kan påverka blodplättar, som vi också kan se vid covid.

De flesta som insjuknar får aldrig någon diagnos utan har förmodligen en lindrig sjukdom som man kanske förväxlar med influensa.

– Vi kanske bara ställer diagnos hos 15 procent av fallen, säger Ahlm.

Sorkfeber

Gnagare söker sig in i boningshus, uthus och till vedhögar när det inte finns ett snötäcke där de kan skydda sig mot kyla och rovdjur.

Då kan människor smittas av skogssorkars urin och avföring, där viruset överlever i ett par veckor.

Sorkfeber är en anmälningspliktig sjukdom.

Fall av sorkfeber förekommer under vintersäsongen – från oktober fram till april.

Inkubationstiden är 10-14 dagar.

Vanliga symtom är feber, ont i kroppen och i huvudet, som vid influensa. De flesta blir lindrigt sjuka, men många som insjuknar får det besvärligt, och en del blir även svårare sjuka.

Sorkfeber är en form av lindrig blödarfeber som kan ge njurpåverkan, låga blodplättar, dimsyn och näsblödning. Det kan också finnas risk för blodproppsbildning i samband med eller efter infektion.

Det finns ingen behandling, förutom symtomlindring, och heller inget vaccin.

Det smittar inte mellan människor och efter genomgången infektion får man immunitet.

Källa: Clas Ahlm, infektionsläkare och professor infektionssjukdomar vid Umeå universitet