Detta är en artikel från TT.

Spaniens dödstalsmiss förvånar inte statistiker

Telegram från TT / Omni
26 July 2020, 17.50, uppdaterad 26 July 2020, 19.56

Spanien kan ha missat att räkna drygt 16 000 dödsfall, enligt dagstidningen El País. Fallet illustrerar varför det är så svårt att jämföra dödstalen mellan olika länder i detta skede, enligt Dan Hedlin, professor i statistik.

– Det kan skilja ända upp till 50 procent mellan de registrerade dödsfallen och överdödligheten.

Enligt Spaniens hälsodepartement har 28 432 personer dött av coronaviruset fram till söndagen. Men detta inkluderar bara personer som testat positivt för viruset innan de avlidit. Dagstidningen El País har kontaktat alla Spaniens 17 autonoma regioner och hittat bevis för att siffran kan vara betydligt högre.

Sammanlagt har tidningen hittat 16 436 dödsfall som hittills inte räknats in i statistiken. Drygt 2 000 av dem är laboratoriebekräftade fall som tycks saknas hos de nationella myndigheterna. Resterande drygt 14 000 dödsfall är de som inte bekräftats, men av läkare misstänkts bero på coronaviruset.

Äldreboenden räknades inte

El País påstår därför att det egentliga antalet döda i epidemin i Spanien är närmare 45 000. Det är också i linje med uppskattningar av landets överdödlighet under våren – Spaniens nationella statistikinstitut bedömer att 44 395 fler människor dog mellan januari och slutet av maj än vad som är normalt.

Många av de missade dödsfallen kommer från äldreboenden i de regioner som drabbades hårdast tidigt under epidemin. Både Storbritannien och Frankrike bestämde sig i april för att inkludera misstänkta fall på äldreboenden i sin statistik, något Spanien ännu inte gjort.

I Sverige inkluderas alla fall i statistiken där vården anger covid-19 som dödsfall, oavsett om personen testats eller inte, och alla fall där en person avlider inom 30 dagar efter ett positivt provsvar. Folkhälsomyndighetens statistik om covid-19-relaterade dödsfall ligger också i linje med uppskattningar av överdödligheten under epidemin i Sverige.

"Jättesvårt att jämföra"

Enligt Dan Hedlin, professor i statistik vid Stockholms universitet, har även andra länder, som Storbritannien, problem med att det är stora skillnader mellan överdödligheten och de officiella dödsfallen. Det illustrerar varför det är så vanskligt att jämföra coronarelaterade dödsfall mellan länder.

– Det är jättesvårt att jämföra, när det kan skilja ända upp till 50 procent mellan de registrerade dödsfallen och överdödligheten. Om man har sådana uppgifter som överdödlighet och kan uppskatta hur stor skillnaden är, då kan man kanske ta höjd för en jämförelse. Men jag tror det är väldigt svårt, säger Dan Hedlin.

Han påpekar att det är lätt att slå fast att coronadödsfallen varit fler per capita i Sverige än i Norge eller Tyskland, men att de detaljerade, exakta jämförelserna, inte låter sig göras. Han ifrågasätter också nyttan med att jämföra länder när skillnaderna är så stora även inom länder.

– Att jämföra antalet döda på ett helt land verkar inte så värst meningsfullt för mig. För då blandar man ihop det låga antalet döda i Skåne med det höga antalet döda i Stockholm, och får någon sorts genomsnitt – men vad säger det genomsnittsvärdet för något egentligen?