Detta är en artikel från TT.

Stabilt covidläge - men smittan kan öka

Telegram från TT / Omni
21 October 2021, 14.07, uppdaterad 21 October 2021, 14.52

De senaste veckorna har utvecklingen av covid-19 varit stabil i Sverige. Varken antalet smittade eller inlagda på iva sticker ut åt något håll. Men en mindre ökning av smittspridning kan vara att vänta.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram tre scenarier för smittspridningen den kommande tiden där man anser att scenario 0, som innebär en mindre ökning av smittspridningen, är mest troligt.

– Vi vet att sjukdomen ökar över säsongerna. Nu när vi går in i ett kallare klimat sprids smittan lättare, säger Britta Björkholm, avdelningschef vid Folkhälsomyndigheten under torsdagens myndighetsgemensamma presskonferens.

De senaste veckorna har utvecklingen varit stabil i Sverige, vad gäller såväl antal smittade och inlagda på iva. Men om smittspridningen skulle öka igen finns det åtgärder att vidta, understryker hon.

Vaccinationsintyg i verktygslådan

Folkhälsomyndigheten har flera gånger upprepat vikten att att fler måste vaccinera sig för att undvika ökad smittspridning. Britta Björkholm säger att det är ett digert och idogt arbete.

Det finns i nuläget inga planer på att införa vaccinationsbevis.

– Vaccinationsbevis är en åtgärd som finns att tillgå om det skulle finnas behov. För tillfället inte, men det finns i verktygslådan.

Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen, säger att belastningen av covid-19 på sjukvården har minskat under hösten.

– För närvarande vårdas 28 covidpatienter på iva. Det motsvarar sju procent av alla iva-patienter.

En sjukdom bland andra

Antalet har minskat kontinuerligt. I dag är det bara en kommun i landet som har mer än en procent smittade patienter.

– Det innebär att covid har blivit mer en sjukdom bland alla andra. Återkomst av andra infektionssjukdomar är det större problemet.

Sedan augusti september har det varit en kraftig ökning av antalet smittade med RS-virus vilket kräver stora resurser av vården.

Främst är det små barn som drabbas, men Thomas Lindén påpekar att den även drabbar äldre.

– En av fem iva-patienter som vårdas för RS-virusinfektion är över 65 år.

Folkhälsomyndighetens nya scenarier

Folkhälsomyndigheten har tagit fram scenarier för utvecklingen av covid-19 i Sverige som sträcker sig från den 20 oktober år 2021 till den 20 januari 2022.

Alla de tre framtagna scenarierna pekar på en fortsatt smittspridning under hösten och vintern, men i olika omfattning.

Scenario 0

Utgår från en liten ökning av kontaktintensiteten, vilket leder till en fortsatt smittspridning.

Scenario 1

Utgår från en måttlig ökning av kontaktintensiteten. Detta leder till en viss ökad smittspridning, enligt beräkningarna ungefär 2 500 rapporterade fall om dagen under december och januari. Fler personer kommer att behöva sjukhusvård, men på betydligt lägre nivåer än under samma period för ett år sedan.

Scenario 2

Utgår från en stor ökning av kontaktintensiteten. Detta leder till en betydande ökning av smittspridningen, med knappt 5 000 rapporterade fall om dagen under december och januari enligt beräkningarna. Detta scenario bedöms som mindre troligt.

Källa: Folkhälsomyndigheten