Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Starta eget-bidrag slutar ofta hos Kronofogden

Starta eget-bidrag är sällan någon lysande affär för företagaren. Arbetsförmedlingens bidrag till den arbetslöse som vill starta eget företag ökar risken för att den enskilde hamnar i en skuldfälla, visar en granskning av Riksrevisionen.

Telegram från TT / Omni
10 okt. 2019, 21.15

Arbetslösheten minskar visserligen med hjälp av starta eget-bidraget, men priset är högt. Särskilt kvinnor fick lägre inkomster under flera år jämfört med dem som fortsatt var öppet arbetslösa eller i andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder, enligt Riksrevisionen.

Studien visar också att risken för överskuldsättning, långvarigt registrerad hos Kronofogden, ökade med 60 procent, i ännu högre utsträckning för män.

"Vår bedömning är att arbetsförmedlarna behöver informera deltagarna bättre om att egenföretagande ofta innebär långa perioder av låga inkomster och ökad risk för en ohållbar skuldsituation", skriver riksrevisor Stefan Lundgren i kommentar till granskningen.

Starta eget-bidrag till arbetslösa har funnits sedan 1984. I fjol fick enligt Riksrevisionen 5 100 personer bidrag till en totalkostnad på 203 miljoner kronor.

Men om effekten för den enskilde är tveksam ur ekonomisk synvinkel, så går i alla fall statsfinanserna plus – över 40 000 kronor i snitt per deltagare sett över tio år.