Detta är en artikel från TT.

Statens korttidsnota kan bli 50 miljarder

Telegram från TT / Omni
20 April 2020, 14.25

Regeringen räknar nu med 270 000 korttidspermitterade i snitt per månad i år.

Det kostar staten nära 50 miljarder kronor i statligt stöd.

– Detta visar att krisen är väldigt djupt, men att detta också är en åtgärd som verkligen används av svenska företag, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Korttidsstödet syftar till att företag ska slippa att säga upp personal och i stället permittera anställda i väntan på att krisen ska passera.

Staten tar under den tiden en stor del av lönekostnaden vid permittering och de anställda får behålla minst 90 procent av lönen.

Först beräknades statens kostnader för den åtgärden till 2,4 miljarder under 2020, men den siffran höjdes snabbt till 20 miljarder. Då räknade finansdepartementet med i snitt 120 000 korttidspermitterade per månad under 2020.

Nu bedöms antalet bli 270 000. Därför uppreviderar finansdepartementet kostnadsberäkningen igen till nära 50 miljarder kronor.

Risk för fusk

I den beräkningen ingår också den utvidgningen av stödet som regeringen, C och L enades om i förra veckan. Staten ska nu ge stöd för permitteringar i upp till 80 procent av arbetstiden jämfört med 60 procent tidigare.

TT: Är du inte oroad för att kostnaderna stiger?

– Det är just för att kunna göra den här typen av åtgärder som det varit viktigt för mig som finansminister att spara i ladorna, säger Andersson.

– Är det så att krisen djupnar så vill vi att det här ska kunna användas för att rädda svenska företag och jobb.

TT: Finns inte risk för fusk med korttidsstödet när det blir så omfattande?

– Det är en uppenbar risk för fusk och här har vi fått in larmrapporter genom att visselblåsare hör av sig, säger Andersson.

Oanmälda besök

Det är Tillväxtverket som hanterar företagens ansökningar om korttidsstöd. Regeringen har sett till att Tillväxtverket får stöd av Skatteverkets fuskexperter.

Nu uppger Magdalena Andersson att Tillväxtverket även ska få rätt att göra oannonserade kontrollbesök hos företagen.

– Om det visar sig att personer som skulle vara korttidspermitterade istället är på jobbet, då har företagen en del att förklara, säger finansministern.

– Om någon misstänker eller upptäcker fusk så ska man omedelbart höra av sig till Tillväxtverket.