Foto: Fredrik Sandberg/TT

Stockholm har ännu sommaren i vaccinsikte

Stockholmsregionen har fortfarande sommaren i sikte, trots ännu en fördröjning i vaccinleveranserna.

I flera regioner växer dock en oro för att tidsplanen kan komma att spricka.

Telegram från TT / Omni
12 mars 2021, 15.26

Det finns inga nya prognoser för vaccinationen, till följd av Astra Zenecas besked om att kommande leveranser blir väsentligt mindre. Men Magnus Thyberg, vaccinsamordnare i Sveriges största region, ser det fortfarande som realistiskt att alla stockholmare ska ha erbjudits vaccin till sommaren.

– Vi har inget annat mål för stunden. Vi räknar och tittar på tidsplaner och prognoser, men ser att det kan komma positiva nyheter om vaccinleveranser också, säger han.

Personer som är över 80 år gamla är första prioritet just nu och kan känna sig trygga med att de står på tur, enligt vaccinsamordnaren.

– Men vi ser att det blir en svårighet i hur och när vi ska starta upp de kommande faserna och grupperna, i och med det här beskedet.

Möjligt komma ifatt

Magnus Thyberg beskriver det som väldigt utmanande att hela tiden behöva omplanera, omfördela och tänka om. Som det är i dag beror vaccinationstakten helt på tillgången till doser. När det kommer fler doser finns det en beredskap för att skala upp

– Vi behöver lite framförhållning för att skala upp, men vi planerar för det. Vi har hela tiden en planering för upptrappning kopplat till det behov som finns. Det är det vi ska se som möjligt.

TT: Kan ni skala upp så att ni kan ta igen förlorad tid?

– Än så länge är det tidigt, men ju närmare vi kommer målet desto mer utmanande blir det, säger Thyberg.

Befarar senare mål

Region Skånes vaccinsamordnare Maria Landgren beklagar den nya förseningen.

– Detta påverkar ju vår vaccinationstakt avsevärt eftersom det är så stora sänkningar, säger hon till Sydsvenskan.

Det är för tidigt att ge en ny prognos, enligt Landgren. Men vaccineringen av skåningar i fas 3 och fas 4 uppges kunna fördröjas.

Region Jönköpings samordnare Jonas Almgren säger till Jönköpings-Posten att det finns en risk att planen drar ut på tiden.

– 80-plussarna är väl de som berörs minst. De kommer ju att få sitt vaccin nu. Det är alla andra som inte har vaccineras som berörs, då allt skjuts fram, säger han.

Hösten är nog ett mer rimligt mål, säger Region Norrbottens smittskyddsläkare Anders Nystedt till tidningen NSD.