Storföretag masstestar personal

Tele 2, H&M och Spotify. Flera storföretag med ägarkopplingar till testföretaget Werlabs masstestar nu sin personal för att upptäcka om de haft covid-19.

Det kan underlätta för anställda att börja jobba mer normalt.

Telegram från TT / Omni
8 May 2020, 01.30, uppdaterad 8 May 2020, 06.13

Tele 2, H&M och Spotify. Flera storföretag med ägarkopplingar till testföretaget Werlabs masstestar nu sin personal för att upptäcka om de haft covid-19.

Det kan underlätta för anställda att börja jobba mer normalt.

Tele 2 är ett av företagen som nu via Werlabs i dagarna testar cirka 2 000 av sina anställda i Stockholmsområdet. Kontoret i Kista har i det närmaste gjorts om till en testanläggning.

Om den som testats visar sig ha haft sjukdomen öppnar det för att den anställde kan börja jobba mer normalt igen och komma till kontoret.

– Men det är inte aktuellt ännu, säger Fredrik Hallstan på Tele 2:s pressavdelning.

Anonymt och frivilligt

Klädjätten H&M säger att de fått erbjudande om cirka 5 000 tester.

"Detta är helt frivilligt och varken H&M-gruppen eller Folkhälsomyndigheten kommer att kunna få åtkomst till resultaten på individnivå, utan kan endast se anonym och aggregerad data", hälsar bolagets pressavdelning.

Även Spotify testade sin Stockholmspersonal i förra veckan.

Vilka fler företag som fått vara med på pilotstudien eller hur företagen valts ut vill inte Werlabs svara på. Men faktum är att de tre nämnda storföretagen har ägarintressen i Werlabs, via Cristina Stenbeck (Tele2), Karl-Johan Persson (H&M) och Sofia Ek (fru till Spotifygrundaren Daniel Ek). Detta enligt tidigare uppgifter i DI Digital och Breakit.

Företagen betalar

Werlabs säger sig inte ha några vinstsyften med testerna:

"Företagen betalar för testerna och Werlabs tillhandahåller alla tester baserat på en självkostnadsprincip och utan vinst", skriver Werlabs vd Henrik Forsberg i ett mejl till TT.

Många privata vårdföretag gör nu allehanda coronatester. Werlabs är just ett sådant och resultaten ska sedan förmedlas till Folkhälsomyndigheten (FHM) för att få en bättre bild av smittspridningen.

Enligt en överenskommelse med FHM ska testerna av prioriterade grupper få störst utrymme, men:

"Vi är också överens med Folkhälsomyndigheten om att en mindre del av vår testkapacitet ska gå till företag i Stockholmsregionen för att få ett representativt urval och skapa en bättre uppfattning om smittspridningen", skriver Henrik Forsberg.

Utvärderade tester

Testet ger efter en halvtimme svar på om man har haft covid-19, om provet är tillförlitligt vill säga. Just kvalitén på olika tester som erbjuds av många företag har ifrågasatts av experterna.

"Testet är utvärderat av flera laboratorier i Sverige och även det nordiska referenslaboratoriet Noklus i Norge. Vi är helt avstämda med myndigheterna kring detta. Jag har inga kommentarer kring hur andra aktörer utfört sina tester", skriver Henrik Forsberg.

Fakta: Mäter antikroppar

Testföretaget Werlabs mäter om en person har genomgått en Covid19-infektion och därefter bildat antikroppar mot viruset. Resultaten förmedlas i anonymiserad och aggregerad form till Folkhälsomyndigheten. Som vårdgivare kan Werlabs inte dela med sig av resultaten generellt.

Källa: Werlabs