Detta är en artikel från TT.

Studie: Sverige exporterade covid

Telegram från TT / Omni
16 November 2021, 04.56

Sveriges coronastrategi bidrog till att smittan fördes från Sverige till andra länder, enligt en ny studie, rapporterar Upsala Nya Tidning.

– Under det första året av den pågående pandemin var Sverige faktiskt en nettoexportör av sars-cov-2-viruset till våra nordiska grannländer, säger Uppsalaforskaren John Pettersson, till tidningen.

Studien, genomförd av forskare vid Uppsala universitet, norska folkhälsoinstitutet och University of Sydney i Australien, presenteras i europeiska smittskyddsmyndighetens tidskrift Eurosurveillance.

Man har analyserat över 71 000 patientprover.

– Eftersom sars-cov-2 fortlöpande muterar har vi utifrån uppgifter om när proverna togs och dessa detaljerade data om virusets arvsmassa kunnat konstruera ett slags tidskalibrerat genetiskt släktträd för hur viruset spreds i Norden under pandemins första år, säger John Pettersson.

Studien visar att Sverige hade flest ”grenar” på virusets ”släktträd” – både i absoluta tal och i förhållande till folkmängden. Man tror att detta kan bero på den mindre restriktiva covidstrategin i Sverige jämfört med grannländerna. Dessutom visar det sig att smittkedjor med ursprung i Sverige i flera hundra fall tagit sig till andra länder.

– Finland fick motta de flesta fallen av sådan virusexport från Sverige, trots att landet hade stränga reserestriktioner. Förmodligen var det finländare, som inte omfattades av det finska inreseförbudet, som förde med sig smitta från Sverige när de återvände till hemlandet. Omvänt ser vi nästan ingen virusexport alls från Finland till Sverige, säger John Pettersson.