Styckmord liknas vid avrättning – långa straff

Mordet på en 57-årig man i Karlskrona förra sommaren liknas av domstolen vid en avrättning, och nu döms en 22-årig man som slog ihjäl mannen med en skiftnyckel till livstids fängelse. Hans 23-årige medbrottsling får 18 år.

Telegram från TT / Omni
15 June 2021, 06.00, uppdaterad 15 June 2021, 16.27

Mordet på en 57-årig man i Karlskrona förra sommaren liknas av domstolen vid en avrättning, och nu döms en 22-årig man som slog ihjäl mannen med en skiftnyckel till livstids fängelse. Hans 23-årige medbrottsling får 18 år.

Mordet, som utfördes i offrets lägenhet i juli förra året, hade föregåtts av en noggrann planering. De båda männen hade testat möjliga mordvapen, skaffat utrustning och lurat 57-åringen att komma till lägenheten på en för dem lämplig dag.

När han kom dit blev han upprepade gånger slagen med en skiftnyckel i huvudet. Den delen av dådet utfördes av 22-åringen, men även 23-åringen döms för mordet, eftersom han varit med i planeringen och stod beredd med en kniv bredvid, i fall offret skulle göra motstånd. De hade ett gemensamt uppsåt att döda, konstaterar Blekinge tingsrätt.

Ville bo kvar

Det var sedan 23-åringen som styckade den dödes kropp, vilket de båda männen också hade kommit överens om i förväg. Nästa dag körde de ut med kvarlevorna till en skärgårdsö och grävde ner dem.

Det primära motivet var enligt domstolen att 22-åringen skulle kunna bo kvar i offrets lägenhet, som han hade disponerat en tid.

Under utredningen har 23-åringen berättat att hans vän 22-åringen hade lurat honom att tro att offret ingick i en kriminell organisation och att han tidigare skulle ha angripit vännen fysiskt. Domstolen kallar dessa uppgifter för ”synnerligen otroliga” och konstaterar att oavsett om 23-åringen trodde på dem eller inte så undantar de honom inte från ansvar.

Försvårande omständigheter

Männen döms både för mord och för brott mot griftefriden. Domstolen ser det som försvårande att brottet har föregåtts av noggrann planering och att mordet, även om det inte var ett utdraget förlopp, hade ”karaktären av en avrättning”. Att brottet begicks i offrets hem är en annan försvårande omständighet, liksom hur den dödes kropp behandlades efteråt.

Eftersom det i 22-åringens fall handlar om mord på en nära anhörig är även detta en försvårande omständighet. Att den andre mannen slipper livstid och i stället får ett tidsbestämt straff motiveras av att han frivilligt lämnat uppgifter som var väsentliga för polisutredningen och som gjorde att den dödes kvarlevor till sist kunde hittas, flera månader efter mordet.

Domen kommer att överklagas av 22-åringen, rapporterar SVT Nyheter Blekinge och Kvällsposten.

– Vi vill åtminstone få påföljdsfrågan prövad eftersom jag argumenterat för ett tidsbestämt straff. Jag tycker exempelvis inte att planeringen varit alls så långtgående och detaljerad som åklagaren har velat göra gällande, säger hans försvarsadvokat Karl Hamstedt till SVT.

Var införstådd

Åklagare Anna Johansson säger att hon på det stora hela är nöjd med domen, men hon hade yrkat på livstids fängelse även för 23-åringen.

– Han får strafflindring på grund av sin medverkan i utredningen. Jag var fullt införstådd med att det kunde bli så – hans medverkan ledde ändå fram till att kroppen och mordvapnet anträffades.

Hon har inte tagit ställning till om domen i den delen ska överklagas.