Foto: Johan Nilsson/TT

Svårt reda ut vem som riskerar biverkningar

Totalt två svenskar har dött med den koagulationsrubbning som konstaterats vara en sällsynt biverkning från Astra Zenecas vaccin mot covid-19. Senast en kvinna i 70-årsåldern.

Fallen utreds, men fortfarande saknas tydliga svar på vilka grupper som riskerar att drabbas.

Telegram från TT / Omni
27 april 2021, 13.46

På måndagen blev det känt att en kvinna i 70-årsåldern avlidit efter att ha drabbats av blodproppar i kombination med låga nivåer av blodplättar. Tillståndet har av en omfattande utredning av EU:s läkemedelsmyndighet kopplats till Astra Zenecas vaccin Vaxzevria.

Biverkningarna, koagulationsrubbning i form av blodproppar i kombination av brist på blodplättar, är väldigt sällsynta. Men allvarliga.

Hittills har fyra fall av biverkningarna efter vaccinering med Astra Zenecas vaccin mot covid-19 konstaterats i Sverige. I två av fallen har personen avlidit – förutom kvinnan i 70-årsåldern även en kvinna i 60-årsåldern. Övriga två var också kvinnor, en i 30-årsåldern och en i 60-årsåldern. De vårdades på sjukhus och klarade sig.

Kvinnor överrepresenterade

De flesta inrapporterade fallen i den europeiska utredningen rör kvinnor som är under 60 år och där har symtomen framträtt två veckor efter sprutsticket. Inga riskfaktorer som kön eller ålder har dock bevisats.

Än så länge är mycket mest hypoteser, menar Peter Svensson, professor i koagulationsmedicin vid Lunds universitet.

– Men det verkar finnas goda belägg för att det finns en överrepresentation bland kvinnor och bland yngre kvinnor under 50 år, säger han och tillägger:

– Men det kan sprida sig i alla åldrar.

Hittills har 584 000 svenskar fått Astra Zeneca-vaccinet i Sverige, enligt Läkemedelsverkets senaste uppdatering.

Svenska myndigheter har vid flera tillfällen lyft att en tänkbar förklaring till att kvinnor tycks överrepresenterade är att många kvinnor som arbetar inom vården har fått vaccin.

Fler Astra-rapporter

När det gäller misstänkta biverkningar har Läkemedelsverket fått in 27 539 rapporter som gäller vaccin mot covid-19. Av dem har drygt 3 000 rapporter med okända och allvarliga biverkningar skickats iväg till en EU-gemensam databas. Övriga, knappt 25 000, gäller främst redan kända och icke allvarliga misstänkta biverkningar.

Enligt Läkemedelsverket har biverkningar rapporterats in för samtliga vaccin mot covid-19. Men ett sticker ut.

– Det är en betydligt högre rapporteringsgrad för Astra Zenecas vaccin Vaxzevria, säger Veronica Arthurson, enhetschef vid Läkemedelsverket på tisdagens pressträff.

Hon understryker dock att det inte går att dra några slutsatser om möjliga biverkningar utifrån den typen av "spontan" rapportering.

– Det som är väldigt tydligt utifrån den regulatoriska genomgång som EMA hittills har gjort, just för de här ovanliga biverkningarna med blodpropp och låga nivåer av blodplättar, är att nytta-risk-balansen för de äldre personer som nu rekommenderas Vaxzevria i Sverige är väldigt tydligt positiv, säger Arthurson.

"Så snabbt som möjligt"

Rekommendationen om att enbart ge Astra Zenecas vaccin till personer över 65 år ligger för närvarande kvar.

TT frågar statsepidemiolog Anders Tegnell varför personer över 65 ges det vaccinet i ett läge där det väntas stora leveranser av andra varianter.

– Vi får inte så stora mängder vaccin och vi vill nå ut med det så snart som möjligt. Det gäller att premiera att vaccinera så många så möjligt så snart som möjligt, säger Tegnell.

– Av personer över 65 har en stor andel redan fått en dos Vaxzevria.

Han säger att man med väldigt stor säkerhet kan säga att personer över 65 inte drabbas av de uppmärksammade biverkningarna i lika stor utsträckning som yngre.

Något i immunsystemet

Inom forskarvärlden pågår ett intensivt arbete för att kunna förstå på vilket sätt Astra Zeneca-vaccinet bidrar till de allvarliga men sällsynta biverkningar som dykt upp i flera länder.

– Det kommer vara viktigt för framtiden att förstå det, säger Peter Svensson.

Men huruvida man kommer kunna ta reda på exakt vilka som riskerar att drabbas av de här biverkningarna är mer komplicerat, enligt Peter Svensson. Inte omöjligt, men svårt.

– Någonting man kan känna sig rätt säker på är att det är något i vårt immunsystem som reagerar på ett eller annat sätt, säger Peter Svensson.

Vanligaste inrapporterade biverkningarna

Comirnaty (Pfizer/BioNtech):

Feber (2 288)

Huvudvärk (2 062)

Trötthet (1 278)

Covid-19 Vaccine Moderna:

Feber (571)

Huvudvärk (399)

Frossa (304)

Vaxzevria (Astra Zeneca):

Feber (11 575)

Huvudvärk (8 934)

Frossa (6 838)

Källa: Läkemedelsverket