Svensk a-kassa låg så in i Norden

Sämst i Norden och även långt ner på Europalistan. Ersättningen från svensk a-kassa står sig dåligt i internationell jämförelse, åtminstone enligt det ordinarie regelverket.

– Jag blev själv förvånad när jag såg listan, säger TCO-utredaren Maria Ahrengart.

Telegram från TT / Omni
31 May 2021, 05.36

Sämst i Norden och även långt ner på Europalistan. Ersättningen från svensk a-kassa står sig dåligt i internationell jämförelse, åtminstone enligt det ordinarie regelverket.

– Jag blev själv förvånad när jag såg listan, säger TCO-utredaren Maria Ahrengart.

Bland EU:s 27 länder hamnar Sveriges arbetslöshetsförsäkring på 21:a plats, enligt en analys av samarbetsorganisationen OECD och som fackförbundet TCO uppmärksammar.

Rankingen baseras på ersättning under den andra arbetslöshetsmånaden och avser en person med medianlön. Även på längre sikt är den svenska ersättningsnivån förhållandevis låg, om än något bättre. OECD har även mätt vad som händer med arbetslöshetsförsäkringen efter ett år utan jobb.

– Då är vi på plats 14 i EU, men fortfarande sist av de nordiska länderna. Det tyder på att andra länder har större nedtrappning än vad vi har, säger Maria Ahrengart.

Tillfällig höjning

Men placeringen i EU-listan tar inte hänsyn till de tillfälligt höjda nivåerna i den svenska a-kassan. En ersättning som regeringen ihop med samarbetspartierna C och L höjde, som det då sades, tillfälligtvis i pandemins spår och som sedan förlängts ytterligare till att gälla till och med 2022.

– Nej, det här är det ordinarie regelverket och det som vi från TCO:s sida inte vill ska återkomma, säger Maria Ahrengart.

OECD-mätningen avser januari 2020, alltså innan pandemin slog till.

Högst a-kasseersättning bland EU-länderna har Luxemburg, Portugal, Lettland och Tjeckien med runt 92–93 procent i nettoinkomst i en familj där den ena blir arbetslös och båda har en medianinkomst, när skatten är dragen, jämfört med när båda personerna i hushållet jobbade. Det är ett utseende på listan som förvånar Maria Ahrengart. I Sverige ligger den nivån på 75 procent. Finland och Danmark har 80 procent, Norge ytterligare något högre.

Lågt eller högt

TCO tycker att den svenska a-kassan, enligt det ordinarie regelverket, är "otroligt låg" och svår att klara sig på.

– Man får bara runt 14 000 kronor efter skatt på en medianlön, säger Ahrengart.

Men kritikerna, som tycker att a-kassan är för generös, brukar peka på att de arbetslösa blir kvar längre utan jobb om ersättningen är för hög.

– Vi menar att i Sverige vill man ställa om. Och har man en bra a-kassa i kombination med bra coachning och en god kontrollfunktion, så kan man ha en rimlig a-kassa, säger Ahrengart.

Ersättning i a-kassan

Svensk a-kassa enligt det ordinarie regelverket:

Dag 1–100, 80 procent av lönen, max 910 kronor per ersättningsdag.

Dag 101–200, 80 procent, max 760 kronor per dag.

Dag 201–300, 70 procent, max 760 kronor per dag.

A-kassan enligt de tillfälliga pandemireglerna (till och med år 2022):

Dag 1–100, 80 procent av lönen, max 1 200 kronor per ersättningsdag.

Dag 101–200, 80 procent, max 1 000 kronor per dag.

Dag 201–300, 70 procent, max 1 000 kronor per dag.

Källa: TCO