Foto: Martina Holmberg / TT

Svensk ekonomi bromsar in

Sveriges ekonomiska tillväxt bromsade in under fjolåret, enligt nya SCB-siffror.

Och det kan bli värre.

Telegram från TT / Omni
28 febr. 2020, 09.33

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) växte med 0,2 procent under fjärde kvartalet jämfört med kvartalet före. Det var i linje med vad ekonomerna hade förutspått men lägre än kvartalet före.

Frågan är hur ekonomin påverkas framåt. Innan coronavirusets utbrott fanns förhoppningar bland många bedömare om att lågkonjunkturen skulle bli ganska mild, men osäkerheten har nu ökat betänkligt, bedömer bland andra Nordeas ekonomer.

Hushållens konsumtion ökade med 0,7 procent under fjärde kvartalet jämfört med föregående kvartal. Exporten minskade med 1,7 procent och importen sjönk med 1,2 procent.

Jämfört med motsvarande kvartal 2018 låg den samlade tillväxttakten på 0,8 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

För helåret 2019 stannade uppgången därmed på 1,2 procent.