Foto: Tsvangirayi Mukwazhi/AP/TT

Svensk solel i Zambia får FN-pris

Elprojektet Beyond the Grid Fund for Zambia (BGFZ), som förser 800 000 människor i Zambia med grön el, får FN:s klimatpris Global Climate Action Award. Det meddelar svenska biståndsmyndigheten Sida, som lanserade projektet 2016.

Telegram från TT / Omni
26 sept. 2019, 06.00

Zambia är ett av flera afrikanska länder där småskalig energiförsörjning vid sidan av elnätet vinner mark. Ofta handlar det om solceller och batterier som gör att byar kan få grundläggande kraftmöjligheter, utan att de större – ofta nedgångna och fossilberoende – elnäten behöver blandas in.

Skapar jobb

"Man kan säga att vi satsar storskaligt på småskalig el och helt hoppar över steget med ett fast elnät", säger Sidas generaldirektör Carin Jämtin enligt ett pressmeddelande.

Projektet har stor betydelse för folket på landsbygden i Zambia, enligt Klas Waldenström, samordnare på Sida och initiativtagare till projektet.

– Det betyder allt. Har man inte tillgång till elektricitet så lever man under miserabla förhållanden. Nu har många en portabel lampa som de kan ta med sig till latrintunnan på kvällen och känna sig tryggare. Unga människor kan studera på kvällarna vilket gör att de presterar bättre i skolan, säger han.

"Hyrköper" elförsörjning

Sida står för en del av kostnaden för utbyggnaden, men det mesta av kapitalet kommer från de småskaliga energiföretag som lämnat anbud på att få vara med, och utomstående investerare som tror på affärsmodellen. Sida beskriver det som att kunder "hyrköper" sin elförsörjning. Upplägget liknar, och har även kopplingar till, Göteborgsbaserade Trine – en satsning där svenska småsparare mot ränta kan vara med och finansiera sådan småskalig el i Afrika.

Delas ut i Chile

Kundernas betalningar och annan administration sköts via mobiltelefon – även det en vanlig lösning i afrikanska länder där det traditionella banksystemet är dåligt på att anamma ny teknik.

Global Climate Action Award presenteras under den pågående klimatveckan i New York, men ska delas ut på FN:s klimatkonferens i Chile i december.

Under tiden växer Beyond the Grid-satsningen. Sida har beslutat att utvidga till Burkina Faso, Liberia och Moçambique, och med tiden hoppas man kunna omfatta upp till 15 miljoner människor.

– Det är fantastiskt roligt att vi kan överskrida målet som vi satte upp för projektet. Vi är på väg att missa de globala hållbarhetsmålen och det behövs en helt annan typ av ambition, resurser och att vi tar det misslyckandet på allvar. Därför måste vi göra fler sådana här saker, säger Klas Waldenström.