Detta är en artikel från TT.

Svensk vaccinskepsis en utmaning i pandemin

Telegram från TT / Omni
22 August 2020, 13.01

Svenskar kan börja vaccineras mot covid-19 i januari, tror vaccinsamordnaren Richard Bergström.

Men det kan bli en utmaning att få befolkningen att faktiskt göra det.

Mer än var femte svensk vill inte vaccinera sig mot covid-19, enligt den senaste enkätundersökningen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Svenskar är också mindre positiva till vaccin än andra länder, enligt en internationell studie som kom förra året från brittiska organisationen Wellcome Trust. I studien anser ungefär 70 procent av svenskarna att vaccin är säkra, vilket är en lägre siffra än det globala genomsnittet på ungefär 80 procent. Som förklaring har Folkhälsomyndigheten hänvisat till utbrottet av narkolepsi efter massvaccineringen mot svininfluensa 2009-2010.

Att bristande förtroende för vaccin blir en viss utmaning, tror Matti Sällberg, professor och vaccinforskare vid Karolinska institutet.

– Stora flertalet är villiga att vaccinera sig, men vi kommer aldrig komma ifrån att en del inte kommer att vilja, säger han.

Vaccinforskaren påpekar att det finns risk för okända biverkningar som först visar sig när massvaccineringen är igång, men att de i så fall kommer att vara extremt ovanliga. Risken att i stället få en svår coronainfektion oavsett ålder bedömer han som betydligt högre.

Bristande incitament

En annan svår nöt att knäcka är personer som saknar personligt incitament att vaccinera sig, eftersom de kanske inte tillhör riskgruppen och därmed inte är rädda för sjukdomen.

– Man kan tänka att "vafan, jag blir inte sjuk so what" men då måste man faktiskt tänka lite längre än på sig själv. Vaccin är inte bara till för ens egen skull utan för kanske främst omvärldens. Man är en del av ett samhälle och då ska man ta ansvar för det genom att se till att man inte sprider smitta, säger han.

Äldre vaccinerar sig inte

Även den årliga vaccineringen av influensan är svår att göra populär i Sverige. Socialstyrelsen har larmat om att det har varit en utmaning att få äldre att vaccinera sig, trots att de är en riskgrupp. De senaste åren har ungefär 50 procent av alla över 65 vaccinerat sig, medan WHO:s rekommenderade mål är 75 procent. Den låga täckningsgraden beror bland annat på utebliven efterfrågan och brist på förtroende för influensavaccin, enligt Socialstyrelsen.

Viljan att vaccinera sig mot covid-19 kommer däremot vara betydligt högre, tror Matti Sällberg.

– Det här är en helt ny smitta som vi är försiktiga med och kanske också lite rädda för. Så motivationen att vaccinera sig mot covid-19 är betydligt högre än för den årliga influensan, säger han.