Sverige mer omskrivet än någonsin

Sverige – udda när det gäller coronahanteringen, och med höga smittotal och dödstal. Har Sverigebilden fått sig en törn?

Turistorganisationerna försöker nu underhålla omvärldens positiva tankar om oss, och hoppas att de hårda restriktionerna mot Sverige lättas så att turisterna kan röra sig fritt igen.

Telegram från TT / Omni
18 juli 2020, 19.10

Hur många dör, hur många blir sjuka och hur går det för ekonomin? Och vad säger Donald Trump om Sverige? Intresset för Sverige och vårt sätt att hantera pandemin väcker intresse världen över, förklarar Sofia Bard, chef för enheten som ansvarar för Sverigeanalys på Svenska institutet.

– Intresset är stort, särskilt från de nordiska länderna. De följer noga Sveriges agerande, smittspridning och dödstal.

Hennes avdelning följer det som skrivs om Sverige i utländska medier. Ännu är det för tidigt att säga hur Sverigebilden påverkats av pandemin och Sveriges hantering av den, först i november görs en stor undersökning, där bland annat 20 000 personer tillfrågas, och där Sverige rankas bland 50 länder.

Men nu, under våren och sommaren, kan Svenska institutet konstatera att Sverige är mer omskrivet än någonsin. Det är coronapandemin och vårt förhållningssätt som ligger bakom. De enskilda händelser som orsakat mest uppmärksamhet är Donald Trumps uttalanden om Sverige och de öppna skolorna, Sveriges reaktion och svar till Världshälsoorganisationen då Sverige hamnade på WHO:s lista över riskländer samt en negativ artikel i New York Times om svensk ekonomi och effekterna av coronapandemin.

– Sverige har blivit modellen för ett annat sätt att hantera pandemin än övriga länder. Vi kan inte säga att rapporterna är enbart negativa, men det förekommer.

En särställning

Det är inte bara mediers rapportering som pekar ut Sverige som ett udda land, även de faktiska besluten om olika länders restriktioner och avrådan från resor innebär att Sverige intar en särställning. De nordiska medborgarna kan exempelvis inte resa hit fritt, och alla svenskar är inte välkomna i Norge, Danmark eller Finland. Tyskland hävde sin reseavrådan från och med onsdagen, men Schweiz har infört restriktioner och svenskar avråds därför från att resa dit. Grekland har också restriktioner för direktflyg från Sverige fram till den 22 juli.

Folkhälsomyndighetens chef Johan Carlsson vill inte gå med på att Sverige är isolerat i världen.

– Det är ju en blandad kompott. De riktigt stora länderna i Europa, som Spanien, Italien och Frankrike, där är vi välkomna. Några andra länder har satt upp andra kriterier, säger Johan Carlsson.

Folkhälsomyndigheten försöker noga räkna ut hur vi ligger till när det gäller smittspridning och pandemins framfart. Samarbetspartner, myndigheter och regeringar i andra länder informeras.

– Vi har släpat efter under några veckor, men vår bedömning är att vi kommer ned på nivåer så att vi kan öka resandet i Europa, om vi så önskar.

TT: Släpat efter? Är inte det en smått tondöv beskrivning?

– Vi tittar ju på läget i Sverige när det gäller hur många som insjuknar och så vidare, och det är en positiv utveckling. Att en massa människor och tidningar tycker saker, det ligger utanför vad vi sysslar med, säger Johan Carlsson.

Uteblivna miljarder

Turistbranschen blöder när Sverige delvis isoleras från omvärlden. Utländska turister brukar sätta sprätt på 144 miljarder kronor här, och svenskar brukar göra av med 162 miljarder vid resor utomlands, enligt Didrik von Seth, generalsekreterare på branschorganisationen Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen. Nu rör det sig bara om en liten bråkdel av detta.

– Sverigebilden är naggad i kanten, det är inte tu tal om det. Men det stora bekymret är restriktionerna, att inte få hit utländska turister, säger Jonas Siljhammar, vd på besöksnäringens branschorganisation Visita.

Didrik von Seth konstaterar att Sverige drabbas hårdare än andra, då restriktioner och regler ändras med kort varsel. Han nämner Grekland, som först skulle välkomna svenskar, men sedan förbjudit direktflyg från Sverige i olika steg.

– Det är en extremt svår situation med det här hattandet fram och tillbaka. Det drabbar både Sverige och turisterna.

"Väldigt positivt"

I onsdags släppte Tyskland restriktionerna för tyskars resor till Sverige, och både Jonas Siljhammar, Didrik von Seth och Ewa Lagerqvist, vd för organisationen Visit Sweden, som har till uppgift att marknadsföra Sverige utomlands, är glada för det.

– Det är väldigt positivt. Vi försöker underhålla bilden av Sverige, och kommunicerar i sociala medier med de sju stora länder där intresset är störst, säger Ewa Lagerqvist.

Inte heller Visit Sweden kan säga något nu om hur bilden av Sverige påverkat av pandemin.

– Vi gör mätningar i efterskott, så vi får vänta. Men det finns ett sug, till exempel är det signaler från tyska researrangörer, säger Ewa Lagerqvist.

Fakta: UD avråder från resor

Den 14 mars avrådde utrikesdepartementet från resor till alla länder på grund av coronapandemin. Skälet är framför allt olika restriktioner eller annat som gör det svårt att resa in i länderna. UD:s beslut har främst motiverats av de konsekvenser som smittspridningen fått för samhällen och rörelsefriheten, inte smittspridningen i sig.

Sedan pandemin börjat avta något har reserekommendationerna lättats i olika steg. Till följande länder inom EU har UD hävt sin avrådan, och det är alltså okej att resa till: Andorra, Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Monaco, Polen, Portugal, San Marino, Spanien, Tyskland, Ungern och Vatikanstaten.

Till övriga länder gäller fortfarande avrådan.

Källa: Utrikesdepartementet