Detta är en artikel från TT.

Sverige tecknar vaccinavtal med Novavax

Telegram från TT / Omni
11 August 2021, 15.10

Regeringen har tecknat ett förköpsavtal med den amerikanska vaccintillverkaren Novavax.

Nu återstår bara ett godkännande från Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) innan 2,2 miljoner doser kan levereras.

Det proteinbaserade vaccinet från Novavax, som uppges ha en skyddseffekt på uppemot 89 procent, levereras till Sverige vid godkännande av EMA.

I förra veckan meddelade EU-kommissionen att ett preliminärt avtal slutits om att köpa uppemot 200 miljoner doser av vaccinet från bolaget. Med avtalet har unionen säkrat uppemot 4,6 miljarder doser vaccin från sju olika tillverkare.

Genom det svenska avtalet med Novavax säkras tillgång till vaccinet, som är ett komplement till de mRNA-vaccin som flitigast används vid vaccinering mot covid-19 i Sverige. Proteinvaccinet, som använder sig av en annan teknologi, har visat sig vara lämpligt för vissa individer, enligt ett pressmeddelande från Socialdepartementet.

Doserna väntas, förutsatt ett godkännande, levereras 2022–2023.

Avtalet ligger i linje med den svenska strategin att ha en bred portfölj av vacciner mot covid-19. Syftet med att köpa in mer är dels att sprida riskerna, dels att ta höjd för olika scenarier vad gäller pandemins utveckling.