Sverige vill bygga EU:s krisberedskapslager

Fyra till sex nya krisberedskapslager fulla med skyddsutrustning och annan sjukvårdsmaterial ska byggas upp runt om i Europa – och svenska myndigheter vill att ett lager ska ligga i Sverige.

– Det är jätteviktigt för oss att kunna bidra till det europeiska samarbetet, säger Jakob Wernerman, chef för nationella insatser och civilskydd på MSB.

Telegram från TT / Omni
28 juni 2020, 17.46

EU-ägda lager av skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial finns i dag i Rumänien och Tyskland. Nu vill unionen bygga flera lager i Europa för att få en geografisk spridning.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tillsammans med Försvarets materielverk (FMV) och Socialstyrelsen ansökt hos EU om att få ha ett av dessa lager i Sverige.

– På MSB har vi erfarenhet och kompetens inom både lagerhållning och logistik. Vi vill gärna bidra i den europeiska solidariteten, säger Jakob Wernerman.

Aktualiserats av pandemin

Lagren ska innehålla allt från respiratorer till handskar och eventuellt även läkemedel och vaccin, enligt FMV. Vikten av att bygga upp dessa lager har synliggjorts av coronakrisen.

– Tanken om lagerhållning av olika slag har funnits sedan tidigare men det har definitivt aktualiserats av coronapandemin. Det kan vara så att den här situationen kommer att kvarstå eller att det kommer liknande situationer i framtiden, säger Wernerman.

Ägs av EU

Lageruppbyggnaden som ingår i initiativet kallat rescEU finansieras helt av EU. Distributionen av materialen i lagren ska även den hanteras på EU-nivå.

– Det är inte så att Sverige får tillgång till material bara för att lagret skulle ligga i Sverige utan man måste i så fall ansöka till EU för att få ta del av den, säger Anja Clausin, affärsdirektör och chef marknad och inköp vid FMV.

Nio länder har ansökt om att få ansvara för lagren. Bland annat även Finland och Danmark har visat intresse, enligt FVM.

Det är oklart när besked om var lagren ska placeras kommer, men Wernerman tror att det dröjer några veckor. Om Sverige får napp planerar MSB att använda redan befintliga lagerbyggnader i Kristinehamn.