Foto: Fredrik Sandberg/TT

Swedbank hotas av miljardsmäll från FI

Swedbank hotas av en miljardsmäll från Finansinspektionen (FI) i början av nästa år.

Det står klart sedan FI beslutat att gå vidare med utredningen och pröva om bankens agerande föranleder sanktioner.

Telegram från TT / Omni
29 okt. 2019, 08.24

Swedbanks aktie, som tappat en tredjedel av sitt värde sedan SVT Uppdrag granskning i februari avslöjade misstänkt penningtvätt i bankens baltiska verksamhet, faller över tre procent efter FI-beskedet.

– Vi tycker oss observera brister och svagheter i bankens styrning och kontroll framför allt av deras dotterbolag i de baltiska länderna, säger Per Håkansson, chefsjurist på FI.

SEB-undersökning pågår

FI:s undersökning av Swedbanks styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i Baltikum görs i samarbete med tillsynsmyndigheter i de tre baltiska länderna. Den estniska tillsynsmyndigheten har också inlett en sanktionsprocess gällande Swedbanks estniska dotterbolag.

Resultatet av den svenska sanktionsprövningen kommer att redovisas i början av 2020. Mer precisa än så vill FI inte vara. En motsvarande undersökning av SEB:s kontroll och styrning av arbetet mot penningtvätt pågår fortfarande.

Swedbank uppger att banken fortsätter att samarbeta med myndigheterna och ta fram all information som de begär.

– Att Finansinspektionen nu öppnar ett sanktionsärende är en logisk följd av Finansinspektionens preliminära iakttagelser, säger Unni Jerndal, presschef på Swedbank.

Enligt Swedbank fortsätter samtidigt arbetet med att stärka bankens interna funktioner för att motverka penningtvätt och öka kundkännedomen i hela banken. Bankens nya enhet för att bekämpa ekobrott, som inrättades i april, koordinerar 132 initiativ som syftar till att förbättra rutiner, systemstöd och processer. Av dessa beräknas 71 vara färdiga vid årsskiftet.

Swedbank utreds även av myndigheter i USA och av flera åklagarmyndigheter för misstänkta brott med koppling till penningtvättshärvan. Det finns enligt bedömare även en risk för betydligt tyngre sanktionsbeslut från USA än de som kan bli aktuella i Sverige och Baltikum.

Inga reservationer

Swedbank har ännu inte gjort några reservationer för framtida eventuella sanktioner.

– För att kunna reservera ett belopp måste vi enligt gällande redovisningsregler med säkerhet kunna bedöma beloppets storlek. Beskedet från FI ger ingen vägledning vad gäller en eventuell sanktionsstorlek, säger Unni Jerndal.

Från FI:s sida understryker man att det fortfarande rör sig om en prövning och inte ska tolkas som något ställningstagande.

– Vad som skulle kunna tänkas vara aktuellt i det här fallet går jag inte in på, säger Per Håkansson.

Maxbeloppet som kan utdömas är en tiondel av omsättningen vilket i Swedbanks fall skulle innebära drygt fyra miljarder kronor.

I måndags rapporterade den estniska affärstidningen Äripäev att estnisk polis utreder om Swedbank kan ha brutit mot EU:s sanktioner mot Ryssland. Estnisk polis har begärt att Swedbank förklarar varför det tog flera år för banken att klippa banden med en rysk nyhetsbyrå, Rossija Segodnja, trots att byråns ägare Dimitrij Kiseljov sedan fem år funnits på EU:s sanktionslista. Swedbank ska enligt tidningen först i förra veckan ha stoppat Rossija Segodnjas från att göra transaktioner.

Misstankarna om penningtvätt med hjälp av baltiska konton i Swedbank avslöjades av SVT Uppdrag granskning i februari, varpå både vd och styrelseordförande tvingades avgå.