Swedbank medger brister – miljardböter hotar

Swedbank har haft och har fortfarande vissa brister i arbetet mot penningtvätt, medger storbanken.

Det kan sluta med en miljardsmäll från Finansinspektionen (FI). Men det är för tidigt att uttala sig om den risken, enligt Anders Karlsson, tillförordnad vd.

Telegram från TT / Omni
17 sept. 2019, 08.15

Swedbank utreds sedan i våras av tillsynsmyndigheter i Sverige och Estland. Misstankarna rör penningtvätt med hjälp av konton i banken.

Tidigt 2020 hotar ett beslut om en sanktionsavgift från Finansinspektionen (FI). Det skulle kunna sluta med en smäll på över fyra miljarder kronor. Taket går antingen vid en tiondel av Swedbanks omsättning – eller, om det skulle vara ett högre belopp, det som banken tjänat på regelvidriga transaktioner.

Eventuell miljardsmäll

Anders Karlsson, tillförordnad vd för Swedbank sedan i våras, vill dock inte föregå FI-utredningens slutsatser. Och någon avsättning för att täcka den eventuella miljardsmällen har inte gjorts.

– Sanktionsfrågan är för tidigt att uttala sig om. Vi gör ju kontinuerligt bedömningar om behovet av den typen av avsättningar i enlighet med gällande regelverk, säger han till TT.

Karlsson – som är på väg att ersättas av den avgående Folksamchefen Jens Henriksson som permanent vd för Swedbank – tillägger att det är viktigt att skilja på bankens brister och en situation där det kan konstateras att banken har agerat i strid med regelverket.

– Jag tror inte det finns någon bank som inte har förbättringsområden inom just det här, säger han.

– Finansinspektionen har en verktygslåda, de har fått våra svar och nu fortsätter deras utredning, tillägger han.

För att bygga kapital

Andreas Håkansson, bankanalytiker på Danske Bank, noterar att Swedbank sänkt andelen av vinsten som ska delas ut till ägarna från 75 till 50 procent. Han ser detta som ett tecken på att banken förbereder sig för böter i framtiden.

– Det gör ju Swedbank så klart för att bygga kapital inför eventuella böter. Då behöver man inte göra någon reservering.

Det som spökar är dock inte eventuella svenska böter, utan att det ovanpå det kan bli en betydligt större bot från USA.

Samma hot om USA-böter vilar över Håkanssons arbetsgivare Danske Bank, som hösten 2018 rapporterade att banken hade identifierat en historiskt stor penningtvätthärva i en filial i Tallinn med misstänkta transaktioner för 200 miljarder euro (cirka 2 100 miljarder kronor).

– FI utreder om processerna har skötts rätt. Amerikanerna tittar mer på om det är några personer på USA:s sanktionslistor som har tvättat pengar i Swedbank och vem som har tagit emot dessa pengar, säger Håkansson.

Samarbetar med USA

Swedbanks Anders Karlsson är sparsam med kommentarer när det gäller amerikanska myndigheters granskning av Swedbank.

– När det gäller USA är vår ambition att samarbeta fullt ut. Det innebär att vi lämnar information så snabbt som möjligt, med så hög korrekthet som möjligt, säger han.

– Det handlar om informationsinhämtning från deras sida i nuläget. Det kan jag berätta, men mer än så kan jag inte säga, tillägger han.

Swedbank-aktien faller drygt 3 procent sedan banken i ett pressmeddelande medgivit brister i arbetet mot penningtvätt. Därmed har drygt en tredjedel av storbankens börsvärde raderats ut sedan SVT Uppdrag granskning i februari i år rapporterade om omfattande misstänkt penningtvätt där konton i banken använts.

Fakta: Brister kvarstår än i dag

Swedbank har i ett svar på en så kallad avstämningsskrivning från Finansinspektionen (FI) och estniska tillsynsmyndigheter konstaterat att banken inte alltid har följt interna regler vad gäller penningtvättskontroller. För lite resurser, bristande kompetens och otydlig ansvarsfördelning har lett till att Swedbank inte har kunnat hantera risken att kunder och andra aktörer tvättar pengar.

Brister vad gäller kundkännedom och riskbedömning kvarstår än i dag i både Sverige och Estland, konstaterar Swedbank.

För att stärka kundkännedomen har Swedbank i dagarna inlett ett stort utskick till fyra miljoner svenska kunder, med frågor som måste besvaras av kunderna.

Swedbanks erkännande av brister står i skarp kontrast till de uttalanden som den i våras sparkade Swedbankchefen Birgitte Bonnesen gjorde för snart ett år sedan, när frågan om bankens hantering av penningtvättsrisker i Baltikum togs upp.

"Vi har gått igenom allting och det finns ingenting", sade hon i samband med presentationen av en delårsrapport i oktober i fjol.

Källor: Swedbank, TT

Fakta: Flera utredningar av misstänkt penningtvätt

Enligt Swedbank pågår nu ett intensivt arbete med att komma tillrätta med bristerna vad gäller bankens hantering av misstänkt penningtvätt, som utreds av tillsynsmyndigheter i Sverige, Estland och av amerikanska myndigheter. Tiotals miljoner kunder och tiotals miljarder transaktioner granskas, enligt banken.

I arbetet ingår en rapport med rekommendationer från advokatbyrån Clifford Chance, som beräknas vara klar i början av 2020. Därtill pågår ett internt arbete inom bankens nya brottsbekämpninsenhet, AFC, med att kartlägga historiska brister och utveckla förmågan att motverka ekonomisk brottslighet.

Swedbanks styrelse har dessutom beslutat att tillmötesgå Ekobrottsmyndighetens begäran om att häva advokatsekretessen för advokat Erling Grimstad avseende Grimstads uppdrag åt Swedbank.

Grimstad har på uppdrag av banken under perioden 2017–2019 skrivit flera hemligstämplade rapporter med uppgifter och information om misstänkt penningtvätt i Baltikum och Swedbanks hantering av detta.

Ekobrottsmyndigheten utreder sedan i våras misstankar om insiderbrott och grovt svindleri med koppling till Swedbanks penningtvätthärva.

Källor: Swedbank, Ekobrottsmyndigheten