Detta är en artikel från TT.

Tegnell: Barn smittar väldigt sällan vuxna

Telegram från TT / Omni
16 August 2020, 09.39

Statsepidemiolog Anders Tegnell anser att de forskare som oroas över barns smittsamhet övertolkar data från studier.

– De drar en felaktig slutsats, barn smittar väldigt sällan vuxna, säger Anders Tegnell till TT.

De 26 forskarna resonerar i en debattartikel i DN och menar att vi bör vara oroliga för barns smittsamhet inför skolstarten. Men enligt Tegnell har de övertolkat datan från den israeliska studie man hänvisar till.

Han säger att han har varit i kontakt med forskarna bakom den israeliska studie som artikelförfattarna hänvisar till. De 26 forskarna skriver att antalet fall sköt i höjden i Jerusalem tio dagar efter att man återöppnat skolorna och andra delar av samhället den 17 maj, men det är en felaktig slutsats att säga att det var skoleleverna som drev på pandemin, menar Anders Tegnell.

– Det är inte skolöppningen och elever i skolan som drivit pandemin, det är att övertolka data, säger Anders Tegnell.

"Inte optimalt"

Forskarna listar en rad åtgärder inför skolstarten men flera av dem är sådant som Skolverket redan rekommenderar framhåller Tegnell. Flera skolor anpassar barnens schema för att minska trycket i kollektivtrafiken.

Forskarna vill också att både lärare och elever bär munskydd för att minska smittspridningen.

– Skolan är ingen optimal miljö för munskydd, av rent praktiska skäl. Jag är tveksam till effekterna av det, säger Anders Tegnell.

Munskydd inte räddningen

Både Norge och Finland har fattat beslut om rekommendation att bära munskydd i kollektivtrafiken och på allmänna platser där det inte går att upprätthålla avstånd till andra personer. I Danmark blir det ett krav med munskydd i kollektivtrafiken från och med den 22 augusti.

– Det är länder som har en uppåtgående trend, helt säkert vill man inte gå tillbaka till lockdown i Danmark och hoppas på att munskydd ska ge viss effekt, säger Anders Tegnell.

Det är däremot inte aktuellt för Sverige att införa en nationell rekommendation om munskydd, håller statsepidemiologen fast vid.

– Vi följer såklart utvecklingen. Jag tror att det är väldigt farligt att tro att munskydd är räddningen, när det är avstånd mellan personer som är det.