Detta är en artikel från TT.

Tegnell: Fortfarande frivilligt att ta vaccin

Telegram från TT / Omni
18 November 2021, 17.10

Vaccinpassen som regeringen vill införa om knappt två veckor hotar rörelsefriheten och kan ge ökat vaccinmotstånd, anser journalisten och debattören Emanuel Karlsten.

– Det är en aspekt som vi har tänkt ganska mycket på, säger Anders Tegnell.

Frivilligheten har varit central i det svenska vaccinationsprogrammet mot covid-19 och andra tidigare sjukdomar. När man nu slår in på en annan väg med krav på vaccinpass vid evenemang ställs ovaccinerade i ett mer tydligt utanförskap än tidigare, vilket ökar risken för ett starkare vaccinmotstånd, anser journalisten och debattören Emanuel Karlsten.

Folkhälsomyndigheten har vägt in det perspektivet, enligt statsepidemiolog Anders Tegnell.

– Det är en aspekt som vi har tänkt ganska mycket på. Nu är ju den gruppen och den diskussionen relativt måttlig i Sverige jämfört med i andra länder. Men vi behöver ha en bra dialog runt den typen av frågor så att vi inte sprider konstiga konspirationsteorier i onödan, säger han.

Oro för biverkningar

En ny studie från SOM-institutet vid Göteborgs universitet visar dels att högt förtroendet för myndigheter och sjukvård ger en markant högre vaccinationsvilja. Och dels att oron över biverkningar av vaccinet är högre hos personer med lågt förtroende för myndigheter.

– Det är ett skäl till att inte vaccinera sig. Om myndigheter inför begränsningar kan det ytterligare underminera tilltron till dem, säger Björn Rönnerstrand, doktor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet som gjort studien.

Att vaccinpass är en tydlig inskränkning i den grundlagsfästa rörelsefriheten bekräftas av Titti Mattsson som är professor i offentlig vid Lunds universitet.

TT: Vilka problem ser du med det?

– När man börjar inskränka något så blir steget kortare till nästa inskränkning, säger hon.

Fortfarande frivilligt

Statsepidemiolog Anders Tegnell anser att den frivilliga strategin räckt långt och att vaccinpassen inte innebär några tvång.

– Det är ju en frivillighet att ta vaccin fortfarande. Det är också en frivillighet om man vill gå på stora evenemang eller inte. Och vill man inte vaccinera sig så ingår ju nu i det beslutet att man faktiskt inte kan gå på stora evenemang, säger han.

För att motverka ett sluttande plan med fler inskränkningar i rörelsefriheten är det viktigt att sätta en tidsgräns för hur länge den ska gälla, menar Titti Mattsson. Var den ska dras måste den medicinska expertisen bedöma.

– Samtidigt kan man säga att vi alltid har en viss mån av rörelseinskränkning genom att man kanske inte har tillträde överallt på grund av ålder eller funktionsnedsättning.

Vaccinpassen föreslås vid deltagarantal över hundra personer – religiösa sammankomster inkluderade. Att tvingas legitimera sig vid en gudstjänst eller en moské lyfter Emanuel Karlsten fram som extra problematiskt.

Registrerad och övervakad

– Det är lätt att se en rad problem som att man kan känna sig registrerad eller övervakad när man ska gå på en gudstjänst eller till sin moské, säger han.

Titti Mattsson håller med om att den grundlagsfästa religionsfriheten har ett annat värde än möjligheten att till exempel gå på en musikal.

TT: Borde religiösa arenor vara undantagna från kravet på vaccinpass?

– Hundra deltagare är ganska många, hade du sagt 50 hade jag sagt ja. Det finns grader man måste hantera, men den medicinska forskningen måste avgöra, säger hon.

Om religiösa sammankomster bör undantas från krav på vaccinpass ger statsepidemiolog Anders Tegnell inget rakt svar på.

– Vi har ju en dialog med de religiösa samfunden och jag tror att vi kan hitta en bra reglering som kan fungera även för dem. Även de är ju väldigt noga med och väldigt medvetna om att inte skapa några risker för sina församlingsmedlemmar heller. Så jag tror att vi kan hitta en bra väg fram.

Vaccinationspass

De vaccinationspass som ska användas vid de berörda sammankomsterna är desamma som utfärdas för resor av E-hälsomyndigheten sedan den 1 juli.

Beviset innehåller qr-kod, och kan laddas ned, skrivas ut eller uppvisas i mobilen. Den som saknar e-legitimation kan skriva ut, fylla i och posta en blankett, men får räkna med avsevärda väntetider.

Bevis på negativt test eller tillfrisknandebevis omfattas inte av de nya reglerna. För resor finns däremot möjlighet att få olika covidbevis.

Information om hämtning av covidbevis finns på ehalsomyndigheten.se och covidbevis.se.

Källa: E-hälsomyndigheten