Foto: Jonas Ekströmer/TT

Tegnell: Lättnader tidigast i maj

Folkhälsomyndigheten begär att regeringen skjuter på de lättnader i pandemirestriktioner som aviserats till den 11 april.

– Att göra förändringarna i det här läget skulle skicka signaler om att riskerna har minskat, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Telegram från TT / Omni
30 mars 2021, 08.22

Smittoläget är nu så allvarligt att Folkhälsomyndigheten (FHM) i måndags skickade en hemställan till socialdepartementet för att be regeringen att avvakta med en rad förändringar i den så kallade begränsningsförordningen.

– Vi behöver verkligen ha fortsatt hårt arbete med att begränsa smittan så mycket som möjligt under ett antal veckor framåt, säger Anders Tegnell.

Beskedet rör exempelvis deltagarantal för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som fotbollsmatcher, teaterföreställningar och konserter.

FHM föreslog i sitt remissvar i februari att förändringarna skulle träda i kraft den 11 april, om smittoläget tillåter. Men nu backar alltså myndigheten om datumet.

Enligt Anders Tegnell finns en oro i många regioner om att människor är pandemitrötta och därför följer rekommendationer och regler allt sämre. Att då öppna upp skulle skicka fel signaler.

– Den här typen av signaler kan göra att man minskar följsamheten ännu mer. Och när följsamheten minskar får det väldigt stora effekter på smittspridningen, säger han.

Osäkert datum

Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att förändringarna i stället kan träda i kraft i månadsskiftet april/maj. Myndigheten begär därför att datumet ändras till den 3 maj.

För många verksamheter innebär det ytterligare tuffa veckor av utebliven inkomst.

– Det här måste betyda att FHM ser allvarligt på smittoläget och det enda vi egentligen kan göra är att avvakta, säger Parks and Resorts vd Christer Fogelmarck.

Företaget driver bland annat Gröna Lund i Stockholm och Fogelmarck poängterar att varje dag med ytterligare restriktioner är en smäll.

– Varenda gäst, varenda dag, varenda timme är såklart väldigt viktig.

Anders Tegnell är samtidigt tydlig med att 3 maj inte på något sätt är spikat i sten.

– Det finns en viss förhoppning – om alla verkligen hjälps åt – att vi kan se en topp i mitten av april. Då skulle 3 maj vara ett rimligt datum, säger han.

Tänt ett hopp

Det tidigare beskedet om vissa lättnader den 11 april har fått kultur-, nöjes- och idrottsverksamheter att hoppas på att kunna köra i gång igen, även om det skulle bli i liten, smittsäker skala.

En del i förslaget som FHM vill att regeringen skjuter på är att Gröna Lund och Liseberg ska omfattas av samma regler som andra nöjesparker. I dag är de i juridisk mening så kallade stadigvarande tivolinöjen och får maximalt släppa in åtta personer. Men från den 11 april skulle de enligt förslaget kunna öppna om varje besökare får 20 kvadratmeter att röra sig på.

– Det är för oss fortsatt bara att gilla läget, det här var lite väntat, säger Lisebergs vd Andreas Andersen och fortsätter:

– Vi har jobbat med 1 maj som en hypotes. Problemet för oss är att vi har en ganska lång startsträcka så blir det ytterligare förseningar kommer det att vara tufft.

Hallengren: Allvarligt läge

I en kommentar till beskedet skriver socialminister Lena Hallengren (S):

"Regeringen strävar efter att Sverige ska kunna öppna upp samhället stegvis när så bedöms lämpligt. Men nu är vi i ett allvarligt läge där smittspridningen ökar."

Hallengren tillägger att regeringen nu ska ta ställning till hemställan och till när det är möjligt att gå fram med de föreslagna förändringarna.

Vilka verksamheter berörs?

Förslaget om ändringar i begränsningsförordningen berör allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som omfattas av ordningslagen. Till exempel konserter, teaterföreställningar, idrottsevenemang, demonstrationer och religiösa möten.

I dag får högst åtta personer samlas men nu föreslås att antalet deltagare ska begränsas utifrån om arrangemanget är inom- eller utomhus och om det finns sittplatser eller inte.

Folkhälsomyndigheten föreslår att maxtaket på åtta personer till en början ska finnas kvar inomhus, men att det ska kunna höjas till 50 om det finns sittplatser. Vid utomhusevenemang ska taket kunna höjas till 100 personer och vid motionslopp till 150.

I takt med att smittläget förbättras ska deltagarantalet sedan höjas.

Ett annat förslag är att stadigvarande tivolinöjen, som Liseberg och Gröna Lund, ska få samma regler som gäller för andra nöjesparker och därmed undantas från reglerna i ordningslagen.

FHM föreslog i sitt remissvar att reglerna ska träda i kraft den 11 april. Nu föreslås i stället den 3 maj.

Källa: Folkhälsomyndigheten, regeringskansliet.