Detta är en artikel från TT.

Tester i slumpgrupper ska visa spridningen

Telegram från TT / Omni
22 March 2020, 22.12

För att få en bild av hur många som har smittats av coronaviruset i Sverige kommer ett tusental slumpmässigt utvalda personer att testas.

Ett svar kan komma inom två veckor.

Planen är att under de närmaste två veckorna testa en grupp på "något tusental" personer, enligt statsepidemiolog Anders Tegnell. Sverige följer Island, där det gjorts liknande tester på en mindre grupp invånare.

– Utifrån det har man fått en ögonblicksbild att följa upp och en bättre känsla för hur utvecklingen kommer att se ut, säger Tegnell.

Testar de i vårdbehov

Smittan har hittills upptäckts hos 1 906 personer i Sverige. Men myndigheterna gick i ett tidigt skede över till att bara testa personer som anses vara i behov av vård och anställda inom vården, vilket innebär att där finns ett sannolikt växande mörkertal.

Testgruppen har dock inte kallats in som någon slags sen plan B.

– Det är ju nu det är intressant. När man har lite spridning är det ointressant, då kan man räkna ut var man är på kurvan och att hålla på att mäta i den flacka delen med få eller inga fall är inte meningsfullt. Det intressanta är när kurvan börjar bli brant, säger Anders Tegnell.

– Intresset ligger framför allt i att så småningom kunna göra någon slags beräkning om hur länge detta kommer att hålla på. Det kanske till och med lugnar sig till sommaren, kommer vi då få en peak i höst? Det är den typen av frågor som är väldigt viktiga.

"En fingervisning"

Att utföra allmänna tester av människor som misstänker att de är sjuka har inte blivit mer aktuellt ju längre smittokrisen har lidit.

– Nej, det skulle inte leda till något och ta ohyggligt mycket resurser. Genom att testa ett tusental personer får vi veta precis lika mycket som om vi testar många. Som läget är nu förändrar det inte någons liv att veta om man har eller har haft corona, säger Tegnell.

Om två veckor hoppas statsepidemiologen ha en bild av hur smittspridningen har utvecklats och var Sverige befinner sig på den så kallade kurvan.

– Åtminstone en fingervisning. Det beror mycket på hur det faller ut. Är siffrorna konstiga kan det bli svårt och då får vi kanske göra en runda till innan vi är säkra. Men det är en bra början för att få en bild av hur många som egentligen är smittade i Sverige.