Thornberg: Unik chans att trycka tillbaka gängen

Skjutningarna i Sverige sjunker brant sedan toppskiket i några av landets mest våldsamma kriminella nätverk åkt fast.

I ledarnas frånvaro har det uppstått ett maktvakuum i gängmiljöerna.

– Här har samhället en unik möjlighet att komma in, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Telegram från TT / Omni
26 March 2021, 06.07

Skjutningarna i Sverige sjunker brant sedan toppskiket i några av landets mest våldsamma kriminella nätverk åkt fast.

I ledarnas frånvaro har det uppstått ett maktvakuum i gängmiljöerna.

– Här har samhället en unik möjlighet att komma in, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Mordplaner, sprängdåd och storskalig knarkhandel. Svensk polis utreder just nu hundratals personer för grova brott med bevisning från de så kallade Encrochattarna.

Bara den senaste veckan har totalt över 50 misstänkta ställts inför rätta för brott kopplade till gängmiljö i tre olika mål i Göteborg, Norrköping och Stockholm.

Rikspolischef Anders Thornberg konstaterar att det sällan har varit så många ledargestalter i de kriminella nätverken frihetsberövade samtidigt.

Det har enligt polisen påverkat skjutningarna, som tydligt har gått ner de senaste månaderna.

– Vi har fått material och bevisning som gjort att vi har kunnat dra de som beställer morden och de som styr narkotikahandeln till domstol. Det har skapat en förvirring och en dämpande effekt i de kriminella miljöerna, säger Anders Thornberg till TT.

Redan i höstas minskade skjutningarna och trenden har fortsatt under början av året.

"Ett fönster som öppnats"

Hittills i år har 45 skjutningar inträffat, jämfört med 73 motsvarande period 2020. Det är också färre som avlider eller skadas i skjutningar.

Rikspolischefen vill ändå inte dra några långtgående slutsatser av siffrorna.

– Så länge vi inkapaciterar färre än de som nyrekryteras så kommer det här att fortsätta, säger han.

Konflikterna i gängmiljöerna har inte upphört. Men med de ledande aktörerna borta från arenan har en sällsynt lucka uppstått, enligt rikspolischefen.

– Det är ett fönster som öppnat sig nu, innan nya aktörer vuxit sig starka nog att utmana. Här har samhället en unik möjlighet att komma in, säger Anders Thornberg.

Rikspolischefen har vid flera tillfällen pekat ut minskad nyrekrytering till gängen som en nyckelfaktor för att få stopp på den grova brottsligheten.

Flytta fram positionerna

Många yngre i de kriminella nätverken har sannolikt fått sig en tankeställare efter polisens offensiv, tror Thornberg.

– Det är inte lika attraktivt för de unga när de ser att samhället kan komma åt personer som har framstått som helt onåbara, som suttit i toppen av kedjan och tjänat stora pengar. Då finns en chans att få folk att hoppa av och välja en annan bana, säger han.

Han uppmanar samhället att omedelbart flytta fram sina positioner i de utsatta områdena för att förhindra att våldsspiralen tar fart på nytt.

– Nu måste skolor, kommuner och andra aktörer tillsammans med polisen utbyta lägesbilder. Det görs redan mycket sådant gott arbete, men vi behöver växla upp det så att vi kan identifiera de ungdomar som är på väg in i kriminalitet, säger Thornberg.

– Det är nu vi har läget, det är nu vi måste accelerera och visa att vi bryr oss och att det finns en annan framtid än att gå in i kriminalitet.

Inte lika kraftfullt

Anders Thornberg konstaterar att Encrochat har gett polisen en unik inblick i de kriminella miljöerna.

Dock är det utländsk lag och internationellt rättsligt samarbete som har gjort att svensk polis har fått ta del av materialet, vilket bland annat åklagare påpekat.

TT: Det handlar egentligen inte om att svensk polis har de här verktygen. Hur ser du på det?

– Delvis har vi det. Vi har det nya hemliga tvångsmedlet hemlig dataavläsning och det kommer fler verktyg. Men det här visar ju att man på sikt kanske behöver fundera på vad polisen behöver för ytterligare verktyg, säger Anders Thornberg.

Enligt kritiker är hemlig dataavläsning (HDA) inte i närheten lika kraftfullt som hackandet av Encrochat var, då en hel plattform tömdes på information. Hittills har det rapporterats om ett fall i Sverige där HDA har använts och som lett till dom.

"Fler genombrott"

Materialet från Encrochat kommer också att ta slut, och samtidigt rapporteras att kriminella i stor skala övergått till andra krypterade telefontjänster.

Men enligt rikspolischefen kan kriminella inte känna sig trygga.

– Det kommer att komma fler genombrott i det internationella polissamarbetet och det kommer att komma nya verktyg till polisen som gör att vi kan komma åt sådant vi inte har kunnat komma åt tidigare. Ingen kriminell ska någonsin tro att de kan kommunicera helt fritt någonstans, säger han.