Detta är en artikel från TT.

Tidigare Must-chef ska utreda cyberattack

Telegram från TT / Omni
13 March 2024, 18.58

Den ryska hackergruppen Akira låg bakom cyberattacken mot it-leverantören Tietoevry i januari. Nu ska tidigare Must-chefen Gunnar Karlsson utreda vad Nationellt cybersäkerhetscenter (NCSC) kunde gjort annorlunda.

– Informationsgivningen till regeringskansliet kunde till exempel fungerat mer sömlöst, säger Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar.

Redan nu görs en utredning av hur NCSC ska organiseras då regeringen anser att centret inte fungerar tillräckligt väl, men Gunnar Karlsson ska enbart titta på själva attacken mot Tietoevery.

Regeringen vill veta om NCSC visat tillräcklig handlingskraft, informerat tillräckligt väl och hur samverkan mellan myndigheterna inom NCSC fungerat.

– Vi har höga förväntningar på den här verksamheten givet det säkerhetspolitiska läget, säger Bohlin.

Gunnar Karlsson ska vara klar med sin utredning redan före sommaren.

– Det måste ske skyndsamt, säger Bohlin.

Aktörer som Filmstaden, Systembolaget, Rusta och Region Uppsala fick stora problem till följd av angreppet mot Tietoevry.

Cybersäkerhetscenter

Nationellt cybersäkerhetscenter (NCSC) bildades 2020.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Säkerhetspolisen har ansvarat för att bygga upp centret.

Även Försvarets materielverk, polisen och Post- och telestyrelsen deltar.

Källa: NCSC