Detta är en artikel från TT.

Tillväxtverket: Gör det svårare att fuska med krisstöd

Telegram från TT / Omni
19 November 2021, 21.01

Sverige behöver vidta flera åtgärder för att bättre kunna hantera företagsstöd vid stora kriser och täppa till kryphålen som möjliggör fusk med stöd av denna typ. Det skriver Tillväxtverkets generaldirektör Kristina Alsér och styrelseordföranden Gunilla Nordlöf på Di Debatt.

Debattörerna noterar flera missförhållanden under den nuvarande pandemin och lägger fram fem förslag som de anser skulle kunna möjliggöra en ökad effektivisering. Ett av förslagen handlar om ny lagstiftning som ska skulle medföra starkare kontrollsystem och snabb handläggningstid vid hög ärendemängd. De vill också se bättre möjligheter för myndigheter att hämta in och utbyta information mellan varandra.

En annan punkt handlar om att göra lagföringen slagkraftigare och stifta lagar som tydligare riktar sig specifikt mot brott i samband med korttidsstödet. För att göra framtida lagstiftning mer anpassad efter faktiska omständigheter föreslår de också en ökad samverkan mellan lagstiftare och myndigheter.

Till sist anser skribenterna att myndigheter bör få ett ”uppdrag om att inrätta en viss av grad av beredskap för att hantera extraordinära situationer”.