Detta är en artikel från TT.

Tredje vaccindos utreds för äldre

Telegram från TT / Omni
15 September 2021, 18.22

En tredje spruta för att skydda äldre och riskgrupper mot covid kan bli aktuell redan i år. Nu utreder Folkhälsomyndigheten hur en påfyllning av vaccinet ska gå till.

– Att vi kommer att få ett avklingade skydd under det här året hos de allra äldsta, så att vi bör gå in med ytterligare en förstärkningsdos, det är ganska klart, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson till TT.

Folkhälsomyndigheten utreder nu hur vaccineringen med en tredje spruta ska gå till.

– Vi vill göra det så praktiskt som möjligt, att man gör det när man planerar annan vaccination, till exempel influensa, säger Johan Carlson.

Någon bredare vaccination för hela befolkningen handlar det inte om, poängterar han.

– WHO har varit väldigt skarpa, att någon generell tredje vaccinering inte behövs. Då slösar man på vaccinet. Vi tittar framförallt på de högre åldrarna och riskgrupperna.

Flera länder i Europa ligger före i vaccinationsprogrammen. Från och med nästa vecka erbjuds personer över 50 år en påfyllnadsdos i Storbritannien.

TT: Hur länge skyddar två sprutor?

– Det är nog individuellt när det klingar av, säger Johan Carlson.