Detta är en artikel från TT.

Trög återhämtning för hotellbranschen

Telegram från TT / Omni
1 November 2021, 04.00

Trots lättade restriktioner kommer det att dröja år innan hotellbranschen återhämtar sig till nivåer före pandemin. Visita anser att ytterligare stöd behövs för att näringen ska klara sig.

Det har gått en dryg månad sedan restriktionerna lyftes helt. Trots mångas uppdämda behov av att gå på krogen dröjer det till nästa år innan restaurangbranschen återhämtat sig till omsättningsnivåer före pandemins utbrott, enligt branschorganisationen Visitas prognos.

För hotellnäringen dröjer det ända till årsskiftet 2023/2024 innan företagen är tillbaka på samma intäkter som 2019.

– Då ska man komma ihåg att vi naturligt sett hade haft en tillväxt under de fyra åren fram till dess, pengar som nu är förlorade, säger Visitas chefekonom Thomas Jakobsson och tillägger:

– Just nu är det ganska goda prognoser för svensk ekonomi, men skulle vi komma in i en lågkonjunktur så kommer återhämtningen att dröja ännu längre.

Affärsgäster viktig inkomstkälla

Restaurangbranschen är svårt sargad av intäktsbortfall och personalbrist, sedan människor lämnat yrket. Men här styr människors privatekonomi, som är samlat god efter knappt två års ofrivilligt pandemisparade. Värre är det för hotellen, där en viktig del av intäkterna kommer från företags- och konferensbokningar.

– Affärsgäster betalar betydligt mer än privatgäster och det pressar hotellens intäkter ytterligare. Ett hotellrum som är belagt av en fritidsgäst kan inte fullt ut ersätta ett hotellrum som tidigare var belagt av en affärsgäst.

Men det förekommer också ljuspunkter. Parallellt med Visitas dystra prognos redovisar hotellkedjan Scandic goda resultat i samband med delårssiffrorna för tredje kvartalet. Bolaget konstaterar nu att affärsbokningarna återhämtat sig till 70 procent av nivån från samma period 2019.

Kräver stöd

När fysiska möten och övernattningar omöjliggjordes av restriktioner vande sig företagen vid att mötas digital istället, och den trenden håller än så länge i sig. Det krävs alltså att företagen återgår till viss andel fysiska möten för att hotellnäringen åter ska bli välmående. Till dess, liksom under pandemin, gäller det för hotellen att vara kreativa för att hålla näsan ovan vattenytan.

– Ett sätt för många de här företagen att överleva har varit att skjuta upp sina skatteinbetalningar. Men de allra flesta kommer att behöva börja betala under andra kvartalet nästa år, säger Thomas Jakobsson och uppskattar att den samlade summan av uppskjuten skatt inom hotell- och restaurangbranschen sammantagna till fyra miljarder kronor.

– Inbetalningarna kommer att behöva göras trots att företagen inte är tillbaka på normalnivå. Det är väldigt svårt att se var de pengarna ska komma ifrån. Därför menar vi att man från politikens sida nu måste se behovet av att stimulera efterfrågan för branschen men också ta ner kostnaderna för företagen, till exempel genom sänkt moms eller sänkta arbetsgivaravgifter.

Läget i hotellbranschen

Den 1 oktober var hotellens beläggning avsevärt sämre än jämfört med för två år sedan: - 29 procent i riket och - 40% i Stockholm.

Fortfarande är bokningsintresset svalt från utländska turister och affärsgäster.

Källa: Visita