Detta är en artikel från TT.

Tydligare regler ska göra forskning mer etisk

Telegram från TT / Omni
5 September 2019, 06.39

Tydligare regler och skärpta straff. Det blir resultatet för den som bryter mot etikprövningslagen framöver, om regeringen får som den vill.

– Alla personer som deltar i forskning ska känna sig trygga. Den här propositionen är en direkt följd av de transplantationer av konstgjorda luftstrupar som utfördes på Karolinska i den så kallade Macchiarini-skandalen, säger Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning.

Om propositionen, som regeringen fattar beslut om på torsdagen, går igenom riksdagen kommer den maximala strafflängden för den som "uppsåtligen utför forskning utan etikgodkännande" att höjas från dagens sex månader till två år. Därmed höjs även preskriptionstiden från två till fem år.

TT: Men skärpta straff gör väl inte människor tryggare, eller?

– Nej, men vi föreslår även tydligare forskningsetiska regler. Vi har åtgärdat en del otydligheter. När Macchiarini-affären utreddes blev det alldeles uppenbart att dagens regler inte räckte till, säger Matilda Ernkrans.

De skyldigheter som forskningshuvudmännen har ska bli tydligare enligt förslaget och även vilka regler som ska gälla i gränslandet mellan forskning och sjukvård.