Detta är en artikel från TT.

Unga brottslingar kan nekas medborgarskap

Telegram från TT / Omni
5 May 2023, 08.33, uppdaterad 5 May 2023, 11.16

Regeringen och SD vill att unga brottslingar mellan 15 och 18 år ska kunna diskvalificeras från att få medborgarskap.

Ett lagförslag väntas i slutet av året.

Åtgärden aktualiseras med anledning av fallet med en 17-årig pojke som dömdes för det uppmärksammade mordet på Delta gym i Stockholm, och som fick medborgarskap under den tid han var misstänkt.

– Jag anser att den ordningen är djupt oroväckande, problematisk och rentav stötande, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) på en pressträff.

Unga under 18 år med permanent uppehållstillstånd och som vistats i landet i tre år kan i dag få svenskt medborgarskap på ett enklare sätt, genom en anmälan, i stället för att ansöka om det.

Vid en anmälan om medborgarskap finns inga krav på ett hederligt levnadssätt.

Minst fyra år

En utredningen föreslog 2021 att en person inte ska kunna få medborgarskap efter anmälan om denne är skäligen misstänkt eller dömd för allvarlig brottslighet. Med allvarlig brottslighet menas brott för vilka maxstraffet är minst fyra års fängelse.

Regeringen planerar att lägga fram ett lagförslag, en lagrådsremiss, med det förslaget som grund i slutet av året.

I lagrådsremissen kommer även ett förslag finnas med som syftar till att föräldrar till unga som utsätts för hedersförtryck inte ska kunna säga upp barnens svenska medborgarskap till exempel för att gifta bort dem utomlands.

Återkalla medborgarskap

Regeringen och SD planerar också att tillsätta en grundlagsutredning med målet att i framtiden kunna återkalla svenska medborgarskap.

Har man fått sitt medborgarskap på felaktiga grunder eller utgör ett hot mot Sveriges säkerhet skulle det kunna vara en anledning till att få medborgarskapet upphävt, uppger Linda Lindberg, SD:s gruppledare i riksdagen.

– Frågan om att införa en möjlighet att faktiskt återkalla det svenska medborgarskapet kräver att man gör grundlagändringar. Det här behöver vi titta på, säger hon.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) uppges inom kort återkomma med direktiv till en grundlagsutredning.

Nya krav

Regeringen planerar också att införa nya krav för de som ansöker om svenskt medborgarskap. En utredning föreslog 2021 språk- och samhällskunskapskrav för medborgarskap. Den 29 maj kommer en utredning om liknande krav för permanenta uppehållstillstånd.

När sådan krav kan införas för medborgarskap och permanenta uppehållstillstånd kan migrationsministern inte svara på, mer än att det ska ske under mandatperioden.

Regeringen och SD är dessutom överens om att införa ytterligare krav för medborgarskap. Direktiv till en ny utredning ska vara klara i sommar.

Utredningen ska bland annat titta på krav på minst åtta års hemvisttid i Sverige, krav på egenförsörjning, skarpare krav på hederligt levnadssätt och förslag på lojalitetsförklaringar vid medborgarskapsceremonier.