Detta är en artikel från TT.

Uppgången av corona i avloppsvatten bruten

Telegram från TT / Omni
25 January 2022, 18.08, uppdaterad 25 January 2022, 19.07

Den extrema uppgången av halterna sars-cov-2 i avloppsvattnet i Göteborg är bruten. För första gången på över en månad syns ingen ökning i mätningarna, enligt Sahlgrenska akademin.

Nivåerna ligger istället ungefär lika högt som hittills under året, vilket i sig är 4,5 gånger högre än den tidigare högstanivån under pandemin.

– Det är fortfarande väldigt många som är smittade, men det har inte ökat som det har gjort de senaste fyra veckorna. Det här är första veckan som det har stannat av. Det har definitivt stabiliserat sig, vilket är jätteskönt, säger Heléne Norder, adjungerad professor i mikrobiologi på Sahlgrenska akademin, till TT.

Liten minskning

Halterna av coronavirus i avloppsvattnet analyseras veckovis och de aktuella provtagningarna har gjorts mellan den 17 och 23 januari. Resultatet visar på en liten minskning jämfört med föregående vecka, som dock kan ligga inom felmarginalen.

Det är, enligt Heléne Norder, en indikation på att det börjar ljusna – men det är samtidigt för tidigt att andas ut.

– När den här veckans resultat kommer så kan vi säga med säkerhet om det rör sig om en minskning, säger hon.

TT: Speglar resultaten i Göteborg landet i stort?

– Jag kan bara uttala mig om Göteborg. Stockholm och Göteborg har följt varandra lite parallellt, men vi kan inte dra några slutsatser om andra delar av landet. Vi kan hoppas, men vi vet inte.

99 procent omikron

Avloppsvattnet, konstaterar Heléne Norder, är ett träffsäkert sätt att mäta smittspridningen i kommunen. Inte minst med tanke på att testkapaciteten inte räckt till under de senaste veckornas omfattande smittspridning.

De senaste fyra veckorna har andelen omikron i avloppsvattnet varit 99 procent, men deltavarianten finns fortfarande kvar.

Mätningarna utförs sedan i februari 2020 i samarbete med kommunala bolaget Gryab som hanterar avloppsvattnet i kommunen.