Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Uppsägningarna fortsätter att öka

Vid årsskiftet märktes för första gången på länge ett trendbrott på arbetsmarknaden där allt fler tjänstemän blev uppsagda. Nya siffror visar att läget fortsätter att försämras.

Men fortfarande är det många som snabbt får ett nytt jobbb.

Telegram från TT / Omni
06 juli 2019, 10.31

Antalet personer som vänder sig till Trygghetsrådet (TRR) och söker stöd efter en uppsägning ökar. Statistiken för andra kvartalet i år är tydlig – 3 165 personer har sökt stöd, en ökning med 22 procent jämfört med samma tid förra året.

– Det är en fortsättning på den ökningen vi såg första kvartalet, då ökade det 26 procent. Även om ökningstakten har bromsat upp något sker det från historiskt låga nivåer. Vi har en mångfacetterad arbetsmarknad där olika branscher, men även företag inom samma bransch, har samma behov av att kompetensväxla, säger Lennart Hedström, vd för TRR.

I Skåne sökte flest personer stöd från TRR i samband med en uppsägning. Ökningen är 46 procent jämfört med samma period förra året. I Västra Götalands län är ökningen 28 procent medan Stockholm redovisar en uppgång med 23 procent. Branscher som särskilt sticker ut är handel och konsumentvaruföretag.

Ökar i storstadsregioner

– Det är framför allt stora kända företag i storstadsregionerna som har de här ökningarna. I Skåne är det Ikea och Sony Mobile, i Västra Götaland är det klassiska företag inom detaljhandeln som Lindex, Kappahl och MQ. Det är en effekt av den digitalisering som sker inom alla branscher. Människor handlar exempelvis mer online än att gå in i butik, alla aktörer måste anpassa sig för att vara relevanta.

Under andra kvartalet i år var det 88 procent som fick nytt jobb eller startade företag genom TRRs stöd. 81 procent av de som fick nytt jobb fick högre eller lika hög befattning och 7 av 10 fick lika hög eller högre lön på nya jobbet.

– Vi ser att det går betydligt snabbare att få jobb. Jobben finns och arbetsmarknaden har i många år skrikit efter ny kompetens. Man ska inse att tiden när konjunkturen gick i fem- och sjuårscykler är förbi. Det här sker kontinuerligt i dag på ett helt annat sätt, därför ser vi att även om uppsägningarna ökar är det också många som väldigt snabbt får ett nytt jobb.

Lösningen: Ständig utveckling

Att det går snabbare att få jobb än tidigare beror delvis på att TRR har utvecklat skarpare digitala verktyg, enligt Lennart Hedström.

– Det gör att personerna kan göra saker på egen hand på tider som passar dem, i stället för att besöka ett av våra kontor, säger han.

Framgångsreceptet för att lyckas på dagens arbetsmarknad är att ständigt utvecklas, anser Lennart Hedström.

– Lösningen är att se till att vara anställningsbar genom att hela tiden jobba med sin kompetens och att kunna anpassa sig, det måste man göra även om verkligheten kan se lite skrämmande ut. Att leva på gamla meriter fungerar inte längre.