Utlandsresor får fart på smittspridningen

Smittspridningen av covid-19 ökar i storstäderna – även om det sker från en låg nivå. Minst vart fjärde nytt fall kan kopplas till utlandsresor.

Telegram från TT / Omni
23 July 2021, 10.00, uppdaterad 23 July 2021, 12.51

Smittspridningen av covid-19 ökar i storstäderna – även om det sker från en låg nivå. Minst vart fjärde nytt fall kan kopplas till utlandsresor.

– Vi är väldigt observanta på den här utvecklingen, även om det inte är så höga siffror. Men vi har sett att det har rusat iväg i andra länder ute i Europa, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson till TT.

Under vecka 28 rapporterades 1 855 bekräftade fall av covid-19 i Sverige, vilket är en ökning med cirka 24 procent jämfört med vecka 27. Det är fortfarande låga siffror nationellt sett, men alla storstadsregioner rapporterar en ökning.

Incidensen räknat över 14 dagar var 32 fall per 100 000 invånare, vilket är en låg siffra jämfört med många andra länder i Europa.

Importerad smitta

Folkhälsomyndighetens siffror visar att minst 23 procent av de nya fallen kan kopplas till utlandsresor, vilket även det är en ökning. Eftersom smittspridningen ökar i Europa och övriga världen innebär det en risk för svenska resenärer.

– Uppmaningen är klar – alla som kommer hem från en utlandsresa ska testa sig. Undantaget är vaccinerade eller de som rest i Norden. Och har man symtom ska man definitivt testa sig, säger Johan Carlson.

Han påminner om att hålla avstånd och umgås i en mindre krets även på utlandssemestern. Trånga barer och folksamlingar är inget som rekommenderas.

– Det är mer beteendet än resandet som är en risk, säger han.

En ökning i smittspridningen är alltid oroande, anser Johan Carlson.

– Men samtidigt finns det saker som man kan göra. Det ena är helt enkelt att uppmuntra folk att gå och vaccinera sig, det andra är att påminna om att det fortfarande finns restriktioner kvar, säger han.

Färre allvarligt sjuka

Runt 75 procent av svenskarna har fått sin första vaccindos, vilket gör att färre blir allvarligt sjuka än tidigare.

För förra veckan har hittills sex nya intensivvårdade patienter med bekräftad covid-19 rapporterats, enligt Folkhälsomyndigheten. Det är lägre än medelvärdet för veckorna 25-27.

– Vi förväntar oss inget stort tryck på vården av det här, men får man väldigt stora volymer som i Storbritannien eller Medelhavsländerna, då spiller det naturligtvis över på till exempel ovaccinerade äldre, säger Johan Carlson.

Än så länge gör Folkhälsomyndigheten ingen ny prognos för när nästa steg kan tas i planen för att ta bort restriktioner. Under sommaren har många restriktioner fasats ut och i slutet av augusti väntas de flesta kvarvarande restriktionerna kunna avvecklas – om allt går väl.

– Men det kan finnas anledning att hålla igen. Vi ska inte gå vidare om det inte ser fortsatt bättre ut, säger Johan Carlson.