Detta är en artikel från TT.

V: Frigör vårdpersonal inom andra yrken

Telegram från TT / Omni
23 March 2020, 18.06, uppdaterad 23 March 2020, 19.26

Vänsterpartiet vill se en tillfällig lag som det gör det möjligt för vårdpersonal inom andra yrken att ta tjänstledighet för att arbeta i vården.

– Det skulle betyda väldigt mycket i den situation vi står inför, säger Karin Rågsjö (V), sjukvårdspolitisk talesperson.

Utbildad vårdpersonal som arbetar inom andra yrken ska garanteras tjänstledigt från sitt ordinarie jobb om de vill bistå den hårt belastade vården under coronapandemin, föreslår Vänsterpartiet.

Partiet uppskattar att det exempelvis finns drygt 12 000 legitimerade sjuksköterskor som inte jobbar inom vården. Karin Rågsjö tror att många av många av dem skulle vilja återgå till vården i det läge som råder, om de fick chansen.

– Det är många som vill komma in och hjälpa till och vara med i den här processen och då skulle det underlätta för dem om de snabbt fick tjänsteledigt från de arbeten de har i dag – för att det behövs påfyllnad, säger hon.

– Det är personal som är det stora problemet när det gäller intensivvård och vård över huvud taget just nu, och det var det redan innan, säger Karin Rågsjö.

Brist på vårdpersonal

Antalet vårdplatser utökas dagligen för att klara av ökningen av coronapatienter. Försvarsmakten ska upprätta ett fältsjukhus i Göteborg och ytterligare ett med 30 intensivvårdsplatser, som först var tänkt att ligga i Uppsala, i Älvsjömässan i Stockholm.

Men Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro har lyft ett varningens finger om att det kan bli svårt, rentav omöjligt, att bemanna vårdplatserna med personal motsvarande ordinarie sjukvårdsplatser.

Sineva Ribeiro anser bland annat att deltidsstuderande som har en intensivvårdsutbildning måste få kunna gå in och arbeta i vården utan att bli återbetalningsskyldiga till CSN eller riskera att förlora sin studieplats.

"Prio ett är sjukvården"

Om lagförslaget blir aktuellt tror Karin Rågsjö att det är av stor vikt att man i ett första steg försöker nå ut till alla vårdutbildade som kan tänka sig att ta tjänstledigt för att hjälpa till i vården.

– Det är att man på något sätt hittar ett system, att gå ut till alla och meddela att den här möjligheten finns och det här lagförslaget finns.

TT: Finns det undantag, yrken där det kan vara problematiskt att garantera vårdutbildade tjänstledighet?

– Det finns en lista på de som är undantag och det är ett antal grupperingar. Men prio ett kommer att vara hälso- och sjukvården, och äldreomsorgen – att vi ska klara av att vårda dem som är sjuka.

Regeringen överväger åtgärder

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) vill inte uttala sig om vänsterns lagförslag, men skriver i en kommentar till TT att regeringen noga överväger vilka åtgärder som kan vidtas.

"Vi vet att personalen inom sjukvården har en mycket ansträngd arbetsmiljö och att de gör sitt yttersta i detta tuffa läge. Jag har i dag träffat representerar från fack och arbetsgivare inom hälso- och sjukvården för att få en lägesbild av situationen. Regeringen kommer att noga beakta alla de åtgärder som kan vidtas för att underlätta för dem som arbetar i frontlinjen av den här krisen."