V nobbar SD-invit om invandrad arbetskraft

Vänsterpartiet säger nej på förhand till Sverigedemokraternas invit att sätta sig med SD för att hitta sätt att begränsa invandringen av arbetskraft. SD bjuder också in M och KD, som väntar med definitiva svar.

Telegram från TT / Omni
22 nov. 2019, 10.12

– Sverigedemokraterna är inte ett parti vi samtalar med, säger Vänsterpartiets gruppledare i riksdagen, Mia Sydow Mölleby, om den aviserade inviten från Sverigedemokraternas nye gruppledare Henrik Vinge.

Men om SD skulle vill stödja förslag som V driver för att minska invandringen av arbetskraft till lågbetalda jobb där människor riskerar att utnyttjas så går det bra.

– Vill SD ansluta sig till dem är de välkomna att göra det, säger Sydow Mölleby.

Utanför avtalet

I regeringens överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna står det att reglerna för arbetskraftsinvandring ska värnas. Centern och Miljöpartiet har gjort klart att de inte vill se några stora förändringar, samtidigt som S vill ändra dem.

Partierna utanför avtalet, det vill säga SD, M, V och KD har, i olika grad, sagt sig vilja ändra reglerna och då i första hand när det gäller invandring till jobb som inte kräver expertkunskap, till exempel inom hotell och restaurang, städning och bärplockning.

– Jag kommer att ta kontakt med gruppledarna för att se om det finns förutsättningar att stoppa den här regeringens lönedumpningspolitik, sade Sverigedemokraternas nya gruppledare Henrik Vinge i samband med partiets landsdagar i Örebro.

M och KD avvaktande

Han påpekar att de fyra har majoritet i riksdagen och skulle kunna ta någon form av initiativ, eventuellt lagstifta skarpt i riksdagen.

Från V blir det alltså nobben. Moderaterna avvaktar, den biträdande presschefen Niklas Gillström skriver i en kommentar att partiet "har bara tagit del av detta via media och får ta ställning till det om och när en sådan kontakt sker från SD.”

Kristdemokraternas presschef Per Gudmundsson meddelar att KD "är beredda att samarbeta med alla riksdagspartier i enskilda frågor där det råder samsyn."