Detta är en artikel från TT.

V vill se staten delbetala glesbygdens bensin

Telegram från TT / Omni
18 January 2022, 05.12

Vänsterpartiet vill att staten ska gå in och betala en del av glesbygdsbors höjda nota för bensin och diesel.

Det vore bättre än den generella skattesänkning om 50 öre per liter som finns med i årets budget, anser V.

– Vi vill att stödet ska riktas för att kompensera glesbygden, där det inte finns något alternativ till bilen, i stället, säger partiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson till TT.

I veckan lägger hon fram ett förslag till initiativ i frågan i finansutskottet.

– Man skulle kunna tänka sig att man kompenserar en del av de ökade kostnader som folk i glesbygden fått, säger Andersson.

Hon hoppas få tillräckligt många partier med sig på att uppmana regeringen att ”i närtid” göra något som lättar glesbygdsbors kostnader för höjda bensin- och dieselpriser.

Får fundera

Någon färdig modell har dock inte V – det blir något som regeringen får fundera ut i så fall. Det skulle vara ett tillfälligt system samtidigt som samhället ökar insatserna för att ställa om transportsektorn.

”Arbetet med att ställa om transportsektorn mot ökad transporteffektivitet och minskade utsläpp måste intensifieras, men i det arbetet måste alla vara med utifrån sina olikartade förutsättningar. Det går fortare att ställa om städer än glest befolkade områden där bilen fortfarande är ett viktigt transportmedel.” skriver V i förslaget till initiativ.

Vid årsskiftet höjdes dieselpriset med över en krona per liter. Det följde på en höjning med 80 öre i augusti. Det senaste året har också priserna på världsmarknaden för olja och biodrivmedel stuckit iväg uppåt vilket bidragit mycket till de ökade priserna vid pump.

Men både vid årsskiftet och i augusti var det främsta skälet för de ökade priserna över natt höjda krav på inblandning av biodrivmedel, enligt reglerna i den så kallade reduktionsplikten. Syftet med reduktionsplikten är att gradvis få ner utsläppen av växthusgaser.

Biodrivmedel är dyrare på världsmarknaden än fossildiesel. Bensinpriserna höjdes också vid årsskiftet, men inte alls lika mycket som dieselpriserna. Det går inte att blanda i lika mycket biobränsle i bensin som i diesel.

Sänks i maj

När riksdagen i november röstade igenom budgetalternativet från Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna innebar det också en uppmaning till regeringen att lägga fram ett förslag till sänkt skatt på bensin och diesel. Det ska göra att priset vid pump sänks med 50 öre den 1 maj i år. Regeringen har presenterat ett första förslag för hur det ska göras.

Men V anser inte att skattesänkningar är rätt metod.

”Breda skattesänkningar i form av sänkt bränsleskatt skulle dels bli väldigt dyrt, dels främst gynna storstadsområden där kollektivtrafik ändå finns ett gångbart alternativ och gynna de med höga inkomster och hög konsumtion samt fördröja den viktiga klimatomställningen av transportsektorn” skriver partiet i förslaget till utskottsinitiativ.