Foto: Pontus Lundahl/TT

V vill stoppa fossila drivmedel 2035

Vänsterpartiet vill ha stopp för försäljning av fossila drivmedel som bensin och diesel 2035 och förbud mot att sälja nya fossilbilar från 2025.

Regeringens klimathandlingsplan är för mjäkig om uppsatta mål ska nås, anser partiet.

Telegram från TT / Omni
25 jan. 2020, 10.27

– Regeringens plan håller inte, den löser inte de riktiga problemen, säger partiets klimatpolitiske talesperson Jens Holm till TT.

I partiets följdmotion i riksdagen på regeringens proposition med den klimatpolitiska handlingsplanen listas 74 punkter som, enligt V, ska göra skillnad jämfört med regeringens plan. Flera punkter handlar om transportsektorn och vad som bör göras där.

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) har tidigare argumenterat för att stoppa fossila drivmedel 2030. Regeringens Klimatpolitiska råd har bett regeringen att sätta ett stoppdatum. Men så långt har regeringen inte kommit, frågan har nyss börjat utredas och ett förslag från utredaren kommer 2021.

Sätta press

Däremot har regeringen uttalat att den vill se ett förbud för försäljning av fossildrivna bilar från år 2030, en sak som dock måste samordnas inom EU.

Vänsterpartiet vill sätta andra årtal, ett förbud för nybilsförsäljning redan från 2025 stopp för drivmedel med fossil bas från 2035.

– Vi börjar i en annan ände, vi sätter press på industrin först, säger Jens Holm.

Han hävdar att det är ärligare mot bilköpare att sätta ett stoppdatum för nybilsförsäljning samtidigt som ett datum sätts för slutdatum för fossila drivmedel. Med tio år mellan datumen finns det rådrum för bilköpare att ställa om, argumenterar han.

– Man ska inte lura folk att köpa en bil och sedan bara ta bort drivmedlet, säger Holm om handlingsplaner där folk inte vet när fossila drivmedel förbjuds.

Progressiv skatt

Vänsterpartiet vill att regeringen senast 2022 lägger fram en plan för hur fossildrivna bilar ska kunna byggas om så att de kan gå på till exempel biogas.

Bland förslagen finns att inrikesflyget ska ingå i etappmålet för utsläpp från transporter.

Partiet vill också se en progressiv flygskatt, så att de som flyger mer än andra betalar mer i flygskatt.

Fakta: Vänsterpartiets krav

Slå fast en tidssatt handlingsplan för att göra transportsektorn fossilfri senast 2035.

Utred en progressiv flygskatt så att det blir dyrare ju mer man flyger.

Ett stoppdatum för fossila drivmedel 2035.

Stopp för försäljning av nya, fossildrivna bilar från 2025.

Klimatmålen ska styra planering av nya vägar, järnvägar och annan infrastruktur.

Källa: Vänsterpartiets motion