Detta är en artikel från TT.

Vaccinationerna närmar sig fängelserna

Telegram från TT / Omni
13 May 2021, 04.00

Fler och fler i Sverige får vaccin mot covid-19 och nu ska sprutorna även börja nå de intagna på fängelser och häkten. Och vaccinationsviljan är hög eftersom det på sikt innebär att besök och permissioner åter kan genomföras som före pandemin.

Intagna på anstalter och häkten i Sverige erbjuds vaccin mot covid-19 i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och prioriteringar. Det innebär att de personer som har störst risk att bli allvarligt sjuka i covid-19 ska prioriteras.

– Vi har cirka 150 klienter i häkte och anstalt som är över 65. Jag vet inte exakt hur många av dem som har fått vaccin, men känner till att vissa till och med har fått två doser. På andra håll har man inte kommit i gång med den gruppen, säger Natalie Bertling, som ansvarar för Kriminalvårdens vaccinationsplan.

Vaccinationen av klienter i fängelser och på häkten sker i samverkan med landets 21 regioner. Det gör att det kan skilja en del mellan olika anstalter när och hur vaccinationen sker.

Regionerna beslutar

Kriminalvården gör en inventering av de intagna utifrån Folkhälsomyndighetens prioritetsordning och faser och som de delger respektive region.

– Sedan är det upp till sjukvårdsregionen att besluta när, var och på vilket sätt de ska vaccineras, säger Natalie Bertling.

På en del anstalter kommer Kriminalvårdens vårdpersonal att ta hand om vaccineringen av klienter, medan den externa vården kommer att ombesörja den på andra fängelser.

Natalie Bertling säger att generellt ligger vaccinationen av intagna i takt med eller lite efter vaccinationstakten ute i samhället.

– Nu har vi börjat planera för att vaccinera i fas 3 och 4. Då är tanken att några ska gå i gång redan i maj, andra drar i gång i juni, juli, augusti. Vaccinationerna kommer att pågå hela sommaren.

Unikt undantag

Men det finns också undantag. Region Kalmar har i veckan kommit ut till anstalten och vaccinerat alla intagna, oavsett vilken prioriteringsgrupp de tillhör.

Det görs dels av praktiska skäl, vaccinet är känsligt och kan inte brytas i för små förpackningar, och dels av säkerhetsmässiga skäl. Men också för att det är en speciell situation för den som är intagen.

– Det är ganska unikt. Det är det enda fallet jag vet när vissa kommer att vaccineras lite i förtid. Där har Region Kalmar gjort bedömningen att våra klienter är i en socialt utsatt situation. Man är ju ändå inlåst och har inte samma möjlighet att boka sin egen tid som på utsidan, utan man är hänvisad till när sjukvårdsregionen erbjuder vaccin, säger Natalie Bertling.

Hon säger att vaccinationsviljan bland de intagna är hög. Under en stor del av 2020 var besök och permissioner inte tillåtet inom Kriminalvården på grund av smittan. Successivt har det öppnats upp, men fortfarande får besökare och intagna bara träffas på varsin sida om ett plexiglas och med personal närvarande. Undantag från det görs bara för barn under 12 år, eller om den intagna haft konstaterad covid-19 eller har testat positivt för antikroppar.

– Många klienter ser att de på sikt kan få fördelar av att vara vaccinerade. De kan komma ut i gemenskap igen och kan, när vi börjar öppna upp mer igen, ta emot besök och gå ut på permission. Allt sådant är ju begränsat i dag.

Kriminalvårdens mål för när alla intagna ska ha erbjudits en första dos vaccin är samma som för samhället i övrigt. Sedan den 30 april är Sveriges mål att alla vuxna ska ha erbjudits en dos den 5 september.

Prioriteringsordning för vaccinering

Fas 1:

Särskilda boenden/personer med hemtjänst

Vård- och omsorgspersonal

Hushållskontakter

Fas 2:

65 år och äldre

Vissa medicinska riskgrupper (dialys och transplanterade) samt hushållskontakter.

LSS/Assistansersättning

Hälso- och sjukvårds- samt omsorgspersonal

Fas 3:

60–64 år med medicinsk riskökning

60–64 år

18–59 år med medicinsk riskökning, exempelvis kronisk hjärt-kärlsjukdom, diabetes och Downs syndrom.

Personer med svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder.

Fas 4:

Övriga 18–59 år

Källa: Regeringen, Folkhälsomyndigheten