Detta är en artikel från TT.

Vaccinerna effektiva mot farligare varianter

Telegram från TT / Omni
6 June 2021, 04.30, uppdaterad 6 June 2021, 12.45

Vaccinerna är effektiva mot de virusvarianter som väcker störst oro just nu. Inklusive alfavarianten (den brittiska) som är 60 procent farligare än ursprungsvarianten, enligt Socialstyrelsen.

I Sverige har alfavarianten av coronaviruset, den som tidigare kallades för den brittiska varianten, helt tagit över smittspridningen. Under vecka 17, som är den senaste veckan det finns statistik för, låg denna variant bakom 96,5 procent av det slumpmässiga urval av alla nya fall av covid-19 som analyserades.

Enligt Socialstyrelsen finns det nu belägg för att denna variant inte bara är mer smittsam, utan också farligare. Cirka 60 procent farligare, närmare bestämt, jämfört med ursprungsvarianten.

– Vi har tittat på bekräftade fall och jämfört olika grupper med varandra och då ser man att risken för sjukhusvård ökar med alfavarianten, säger Erik Wahlström, utredare på avdelningen för register och statistik på Socialstyrelsen.

Ökad risk

Myndigheten har gjort två undersökningar. I den ena analyserades alla mellan 20 och 69 år som smittades under den andra respektive den tredje vågen. Under den andra vågen fanns alfavarianten knappt alls i Sverige, medan den var dominerade under den tredje.

För att korrigera för eventuella effekter av vaccineringen, fanns inga personer inom äldreomsorgen eller med annan sjuklighet med.

– Då såg vi att en större andel hamnade på sjukhus på grund av sin covid-19 under den tredje vågen, jämfört med den andra, säger Erik Wahlström.

I den andra undersökningen studerades ett urval där man visste vilken variant deltagarna hade smittats med. Deltagarna i denna studie jämfördes med varandra och analysen tog hänsyn till olika riskfaktorer, som ålder och kön.

– Då såg vi också att risken för sjukhusvård är större med alfavarianten. Sammantaget visar studierna att risken för sjukhusvård ökade från två till 3,2 procent från den andra till den tredje vågen, säger Erik Wahlström.

Vaccineffekt

Därutöver finns det en annan variant som väcker oro just nu, vilket är den så kallade deltavarianten, som först upptäcktes i Indien. Enligt preliminära uppgifter från Storbritannien är denna variant än mer smittsam och farligare, jämfört med alfavarianten.

Antalet fall av denna variant i Sverige är dock (hittills) få, men alldeles oavsett hur vanlig eller farlig den är visar en ny studie från Public Health England att vaccinerna har god effekt på båda dessa varianter.

Den aktuella studien, som presenterades den 22 maj, visar att två doser av Pfizers-Biontechs vaccin var 88 procent effektivt mot symtomatisk sjukdom avseende deltavarianten och 93 procent avseende alfavarianten. Motsvarande siffror för Astra Zenecas vaccin var 60 respektive 66 procent.

Skillnaderna i effektivitet mellan de båda vaccinerna kan bero på att det tar längre tid att nå maximal effektivitet efter den andra dosen av Astra Zenecas vaccin, jämfört med Pfizer-Biontechs, och att denna dos kom senare bland dem som ingick i den aktuella studien, skriver Public Health England.

Variant och mutant

Folkhälsomyndigheten följer ett antal varianter av sars-cov-2 som är av "särskild betydelse". Som den så kallade alfavarianten, även kallad för den brittiska varianten alternativt B.1.1.7 eller deltavarianten, den indiska varianten, även B.1.617.2.

En variant innehåller ofta flera mutationer och samma mutationer kan finnas i flera varianter. Exempelvis innehåller alfavarianten tio mutationer som Folkhälsomyndigheten följer genom helgenomsekvensering av slumpvis utvalda prover, medan deltavarianten innehåller nio mutationer av intresse.