Foto: Johan Nilsson/TT

Vaccinet måste komma om målet ska nås

Regionerna är väl förberedda för att vaccinera mot covid-19 och vaccinmålet kan fortfarande nås, enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Men bristen på vaccin fortsätter att vara ett orosmoln.

– Leveranserna avgör här, säger Emma Spak.

Telegram från TT / Omni
26 febr. 2021, 08.43

De försenade leveranserna har gjort att vaccinationstakten blivit mycket lägre än planerat i både Sverige och övriga Europa.

– I december var prognosen från regeringen genom Folkhälsomyndigheten att regionerna skulle motta 3,75 miljoner doser vaccin, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på SKR, och fortsätter:

– Men fram till sista februari kommer regionerna ha fått knappt 1,1 miljoner doser, alltså mindre än en tredjedel av prognosen. Situationen ser likadan ut i hela Europa.

Förutsätter löpande leveranser

Hennes bedömning är dock att det fortfarande är möjligt att nå målet att erbjuda vaccination till alla över 18 år i Sverige före halvårsskiftet. Men det förutsätter att vaccinleveranserna kommer löpande som planerat från och med nu.

– Regionerna har en enorm kapacitet att vaccinera, så det här handlar om att man får till ytterligare leveranser från mars och framåt, säger Emma Spak.

Enligt den senaste rapporteringen från regionerna har Sverige kapacitet att ge 1,2 miljoner vaccindoser per vecka.

Måste godkännas

Men det bygger som sagt på att vaccin finns tillgängligt. Fram till torsdagen saknades vaccin till 700 000 personer. Sedan kom besked om nya leveranser. Men de kommer till största delen under juni månad, vilket kan göra det svårt att hinna ge två doser till alla personer.

Dessutom bygger planeringen på vaccin som ännu inte har godkänts.

– Halvårsmålet bygger ju på de prognoser som finns i dag, och de är så klart avhängiga av att de vaccin som ligger med i prognosen godkänns. Curevac och Janssen är ju inte godkända ännu inom EU. Och det förutsätter att vaccinföretagen kan leverera exakt som det är sagt, säger Emma Spak.

– Och det förutsätter att vi får en del leveranser tidigare, tillägger hon.

1,2 miljoner i veckan

Hittills har 70 procent på särskilda boenden blivit fullt vaccinerade, och hälften av dem med hemtjänst har fått en första dos.

– Vi har klarat av vård- och omsorgspersonalen och är på väg in i fas 2. Men det vi ser nu är att förväntningarna är enorma. Hela landet ligger efter med leveranser. Förväntningar och förtroende går emot varandra, säger Inger Nordin Olsson, vaccinsamordnare i Region Örebro.

Hon får medhåll från Anders Nordmark, vaccinsamordnare i Region Värmland:

– Det vi såg som blev lite komplicerat var att vi hade bekräftade leveranser på vaccin och skulle kunna öppna för tider i hela gruppen 85 plus. Men precis då fick vi beskedet att vaccinleveranserna sjunker och vi kunde inte lägga ut lika många tider. Vilket förstås skapar en frustration hos dem som har väntat, säger han.

Enligt Emma Spaks bedömning bör alla som har hemtjänst ha fått vaccin i mitten av mars.