Detta är en artikel från TT.

Vaccinpass kan krävas på krogar och gym

Telegram från TT / Omni
18 November 2021, 12.04, uppdaterad 18 November 2021, 13.35

Folkhälsomyndigheten skissar på nya restriktioner för ett läge där smittkurvorna sticker iväg brant uppåt. I steg två kan restauranger, gym och museer omfattas och även hemarbete återinföras, enligt uppgift till TT.

Statsepidemiolog Anders Tegnell bekräftar att arbetet pågår.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har precis gett besked om att vaccinationsbevis kan införas för idrottsevenemang, konserter, bio och andra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 100 deltagare. För de verksamheter som inte vill införa vaccinationsbevis, kommer särskilda regler att gälla så att människor ändå kan hålla avstånd när vaccinerade och ovaccinerade möts.

Parallellt med att dessa föreskrifter, skissar FHM på restriktioner för ett eventuellt steg två, ett förvärrat läge där smittspridningen ökar mycket snabbt, så som har skett i andra länder med liknande vaccinationsgrad som Sverige, till exempel Österrike.

En rekommendation som då relativt lätt kan återinföras är uppmaningen att jobba hemifrån, om det går.

Vaccinpass på krogen

Diskussioner pågår även om att införa vaccinationsbevis för restauranger och att samtidigt återinföra restriktioner. I ett läge med mycket hög smittspridning kan det behövas regler även om det enbart är vaccinerade som släpps in, så att det går att hålla avstånd.

Enligt uppgift till TT handlar det bland annat om att restauranggästerna måste sitta ner i lokalen och att det inte ska vara tillåtet att hänga i baren. Det kan också bli regler för hur stort avstånd det måste vara mellan borden, men troligen inte nya begränsningar av öppettiderna.

Även museer, gym och andra verksamheter kan få motsvarande krav på sig om smittläget förvärras och FHM anser att fler restriktioner behövs.

Däremot ser det enligt uppgift till TT just nu inte ut som att butiker kommer att omfattas vid en eventuell utvidgning, förutom rekommendationer till julshoppande människor om att hålla avstånd och till butikerna att se till att det inte uppstår trängsel i köer.

Pågående arbete

På torsdagens myndighetsgemensamma pressträff bekräftade statsepidemiolog Anders Tegnell att det finns ett pågående arbete för att planera för utvidgade krav på vaccinpass.

– Ja, absolut. Men vi vet inte när det kan bli aktuellt, säger han.

– Vi vet inte hur långt bort det är, vi hoppas att vi aldrig ska behöva komma dit. Men det bygger på en samlad bedömning av antalet fall vi hittar men framför allt trycket på sjukvården, och även signaler från den här typen av verksamheter, att man har ett problem.