Foto: Magnus Andersson/TT

Våld i hemmet har ökat under pandemin

Kvinno- och tjejjourer i Sverige har rapporterat ett kraftigt ökat tryck under pandemin.

Nu får Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att förbättra informationen om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

Telegram från TT / Omni
23 juni 2020, 15.07

Den ökade isoleringen i hemmet på grund av coronaviruset ökar risken för våldsutsatta, enligt Jämställdhetsmyndigheten.

– Det blir lättare för våldsutövare att kontrollera vilka kontakter den våldsutsatta tar. Social isolering och mer tid på nätet ökar också risken för att barn utsätts för sexuella övergrepp i digitala medier, säger Lena Ag, generaldirektör vid myndigheten.

– Det är svårt att uttala sig om exakt hur läget ser ut i dag. Men av allt att döma så har situationen förvärrats, fortsätter hon.

Kvinno- och tjejjourer i Sverige har rapporterat ett kraftigt ökat tryck under pandemin. I april anmäldes fler fall av misshandel mot kvinna av närstående jämfört med samma månad förra året, enligt siffror från Brottsförebyggande rådet, uppger Lena Ag.

Hon poängterar dock att det är för tidigt att dra slutsatsen att det beror på pandemin.

Orosanmälningar om unga som misstänks fara illa har också ökat i flera kommuner. Jämställdhetsmyndigheten har nu fått i uppdrag att identifiera och utveckla arbetssätt för att kommuner ska kunna sprida information om våld i nära relationer, samt hedersrelaterat våld och förtryck.

– Den senaste tiden har det tydligt framkommit en efterfrågan på ökat stöd bland kommunerna, säger generaldirektör Lena Ag.