Foto: Janerik Henriksson/TT

Vändningen – majoriteten använder munskydd

Svenskarnas skepsis till munskydd har mildrats avsevärt. I dag använder majoriteten munskydd åtminstone vid något tillfälle, enligt deras egna uppgifter i en enkätundersökning.

Telegram från TT / Omni
01 april 2021, 16.42

I november i fjol sade 77 procent av de tillfrågade i Novus månatliga undersökning att de aldrig använde munskydd i offentliga inomhusmiljöer. Nu är motsvarande siffra 31 procent.

Andelen som säger att de alltid eller åtminstone ofta använder det har stigit från 3 procent till 22 under perioden. Om de som säger att de använder munskydd ibland eller sällan räknas in är det så många som 68 procent – tre gånger så många som i höstas.

Novus noterar i ett pressmeddelande att uppfattningen om hur stor nytta munskydden gör har fluktuerat – vilket institutet kopplar till myndigheternas omsvängning i frågan.

"Efterlevnaden begränsades självklart av denna totalomvändning och förvirringen det ledde till", skriver Novus vd Torbjörn Sjöström, som tror att användningen annars hade ökat långt tidigare.

Novus-undersökningen baseras på 1 000 intervjuer som genomfördes mellan den 22 och 28 mars. Deltagarna är slumpmässigt rekryterade personer mellan 18 och 89 år, utifrån ett riksrepresentativt urval.