Detta är en artikel från TT.

Var tredje känner sig sjuk av jobbet

Telegram från TT / Omni
1 September 2021, 07.02

Var tredje arbetstagare eller 1,6 miljoner svenskar uppger att de har hälsoproblem kopplade till jobbet. Det är en siffra som ökat i pandemin.

Siffrorna från Arbetsmiljöverket bygger på vad människor själva svarar, det vill säga självupplevda besvär, enligt studien baserat på 11 500 intervjuer och som avser 2020.

TT: Det är en hög siffra, är det en med verkligheten överensstämmande bild?

– Det finns all anledning att tro att det stämmer ganska väl. Och tittar vi på 2020 är det ett extremt år på många vis, vare sig du har jobbat på jobbet, eller om du jobbat hemifrån. Och lång tid har det pågått, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem.

Sju av tio mår bra

Resultaten ger en ganska dyster bild av arbetsmarknaden.

– Man kan vända på det, 68 procent tycker det är ganska bra. Men alla ska ha det bra, alla ska hålla ett helt arbetsliv, inga ska behöva bli skadad eller sjuk på jobbet, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

På grund av att frågorna gjorts om går det inte att se förändringar lägre tillbaka än till 2018. Sedan dess har andelen som säger sig ha hälsoproblem relaterade till arbetet ökat från 28 procent till i fjol 32 procent. Kanske inte låter som någon särskilt stor ökning:

– Men det är stora tal vi talar om, bakom varje siffra döljer sig många människor.

En bidragande orsak till ökningen är coronapandemin, enligt studien.

Kvinnor i vården

Stressigt, hög arbetsbelastning och oro präglar det som skapar ohälsa i form av trötthet, smärta i nacke, axlar och armar. Yngre människor sticker ut i statistiken, de känner i högre utsträckning oro och ångest, som skapar depressioner och utmattningssyndrom.

Kvinnor som jobbar i kommuner och regioner är den grupp som mår sämst, där anger fyra av tio hälsobesvär till följd av jobbet. Trycket på vården har varit extra hård i pandemin. Även arbetare i byggbranschen känner oftare besvär till följd av jobbet. Men även i andra sektorer har de många permitteringarna i den ekonomiska krisen skapat stor stress, enligt Erna Zelmin-Ekenhem.

Viktigt för att minska ohälsan på jobbet blir det förebyggande arbetet, att fånga upp problemen, enligt henne.

– För arbetsgivare är det viktigt att förebygga alla riskfaktorer i arbetsmiljön, både de fysiska och organisatoriska och det sociala, och se att det finns ett samspel mellan de här, säger hon.

Undersökningen

Materialet bygger på 11 500 svarande och intervjuerna har genomförts av Statistiska centralbyrån.

Några av de huvudsakliga frågorna lyder:

Nu undrar jag om besvär som beror på andra förhållanden i arbetet än en olyckshändelse. Det kan handla om arbetsbelastning eller att du har ett fysiskt tungt eller monotont arbete, eller är utsatt för kemikalier, buller, stress eller till exempel mobbing.

Har du någon gång under de senaste 12 månaderna haft besvär av sådana förhållanden i arbetet?

Har dessa besvär begränsat dig i ditt arbete?

Har dessa besvär begränsat dig utanför arbetet?

Källa: Arbetsmiljöverket