Foto: Magnus Andersson/TT

Vårdens skyddsutrustning inspekteras virtuellt

Telegram från TT / Omni
10 juni 2020, 08.33

Närmare 300 arbetsplatser i landet inom vård och äldreomsorg ska inspekteras för att kontrollera om den skyddsutrustning som används håller måttet. Syftet är att säkerställa att all utrustning antingen är CE-märkt, eller har tillfälligt tillstånd från Arbetsmiljöverket för att användas under pandemin.

Arbetsmiljöverket, som ska granska skyddsutrustningen, har fått signaler om att produkter inte alltid är testade och säkra.

– Vi får signaler från flera håll om att det finns personlig skyddsutrustning i bruk ute på marknaden som inte är testad och kontrollerad, säger Anna Rydbeck på Arbetsmiljöverkets inspektionsenhet.

Arbetsplatserna besöks inte fysiskt. I stället kommer verksamhetsansvariga själva uppmanas att skanna in underlag som visar att utrustningen är godkänd.

TT: Finns det inte en risk att verksamhetsansvariga undanhåller utrustning som de vet inte är godkänd?

– Jo, den risken finns naturligtvis, det är helt självklart. Men vi utgår från att personalens säkerhet prioriteras. Vi gör inspektionen tillsammans med skyddsorganisationen som i vardagen bevakar att det är en god och säker arbetsmiljö.

Om Arbetsmiljöverket upptäcker att skyddsutrustningen inte uppfyller exempelvis säkerhetskraven kan myndigheten omedelbart förbjuda användningen av produkten.